10 611 143 евро ще получи България от извънредната помощ за фермерите в ЕС, става ясно от направеното разпределение по държави. На 23 март, Европейската комисия обяви извънредна подкрепа за фермерите в ЕС в размер на 500 милиона евро. Комисията каза още, че ще разреши национално съфинансиране до 200% върху сумата, която всяка държава членка ще получи.

Държавите следва да разработят мерки, които допринасят за продоволствената сигурност или се справят с пазарните дисбаланси. Мерките трябва да са насочени към земеделските производители, които са най-силно засегнати от кризата. Подкрепата по тези мерки трябва да бъде приоритетна, ако се ангажират с една или повече от следните дейности, преследващи тези цели: кръгова икономика, управление на хранителните вещества, ефективно използване на ресурсите и щадящи околната среда и климата производствени методи.

Държавите-членки следва също така да гарантират, че когато земеделските производители не са преки бенефициенти на плащанията на помощта от ЕС, икономическата полза от помощта се прехвърля върху тях изцяло.

Страните от ЕС трябва да уведомят Еврокомисията не по-късно от 30 юни 2022 г. за мерките, които ще предприемат, тяхното очаквано въздействие и критериите за отпускане на помощта.

Според направеното разпределение по държави България ще получи 10 611 143 евро - около 2,1% от целия бюджет. Най-много средства ще получат Франция (89 330 157 евро), Испания (64 490 253), Германия (60 059 869), Италия (48 116 688), Полша (44 844 365).

Нашите съседки Румъния и Гърция ще вземат съответно 25 490 649 евро и 26 298 105 евро.

Суми за държавите-членки /евро

Белгия 6 268 410

България 10 611 143

Чехия 11 249 937

Дания 10 389 359

Германия 60 059 869

Естония 2 571 111

Ирландия 15 754 693

Гърция 26 298 105

Испания 64 490 253

Франция 89 330 157

Хърватия 5 354 710

Италия 48 116 688

Кипър 632 153

Латвия 4 235 161

Литва 7 682 787

Люксембург 443 570

Унгария 16 939 316

Малта 69 059

Нидерландия 8 097 139

Австрия 8 998 887

Полша 44 844 365

Португалия 9 105 131

Румъния 25 490 649

Словения 1 746 390

Словакия 5 239 169

Финландия 6 872 674

Швеция 9 109 115