Хибридите дават високи добиви, но и са толерантни на неблагоприятни фактори на средата – студена почва, засушаване, както и на вредители

Добра генетика, иновативни хибриди

Две характеристики, които са взаимно свързани, обясняват защо царевицата е сред водещите и предпочитани за отглеждане култури от фермерите. Първо, това е изключително добрата работа на селекционерите, като ежегодно в практиката се въвеждат десетки нови хибриди. И второ, естествена генетична изменчивост на растението, която се използва в селекцията.

Друг факт, който не бива да се подценява, е, че царевицата може да се отглежда по различни технологии, в зависимост от условията на различните райони на култувиране.

Зърнената култура много бързо възвръща значителните инвестиции, които се влагат за селекция й. Според френски анализатори,

семепроизводствените компании инвестират средно 13 процента от годишния си оборот

в научноизследователска и развойна дейност, което прави индустрията за отглеждане и селекция на царевични семена един от най-динамично иновативните сектори.

Благодарение на подходящите условия за отглеждане на царевица, Франция се превърна в европейска „лаборатория“ по отношение на новите хибриди, които се предлагат от европейските семепроизводствени компании. На пазар, където сегментирането - както на зърнените, така и на фуражните хибридни обороти е особено силно, производството на семена трябва да е с много добра гъвкавост.

Поради своето почвено и климатично разнообразие и високото професионално ниво на производство, френската царевична индустрия е гъвкава и може да се справи със засяването на значително широка гама от хибриди. Така страната произвежда средно 1900 търговски хибрида всяка година, посочва френското издание „Maize France”.

Следователно Франция е основният доставчик на генетично разнообразие за Европа и допринася за фино настроено сегментиране на пазара, което предоставя на производителите широк спектър от възможности, позволяващи им да отговорят на специфичните изисквания на техните ферми. Освен това пазарът на царевични семена се характеризира със силен хибриден оборот, който се дължи на способността на растението да произвежда хибриди и на нарастващия интерес на производителите да използват всяка година най-добрите продукти за хибридно отглеждане и генетичен прогрес.

Добиви

Количеството получено зърно е един от факторите за измерване на генетичния прогрес.
От въвеждането на хибридни сортове в Европа през 50-те години на миналия век средните добиви от царевица са се удвоили повече от два пъти, като тенденцията продължава.

Този стабилен генетичен напредък отразява и добра годишна печалба, която се отчита при всички нива на добив и има тенденция нагоре повече от 50 години.
Подобрената производителност е съчетана с по-голяма устойчивост на добива, в резултат на по-голямата толерантност на растенията към климатичните фактори на средата, а също на вредители и болести.

Устойчивост на стрес от засушаване

От дълго време селекционерите се фокусират върху подобряването на толерантността на царевицата към сушата. Продължаващият напредък в добива, наблюдаван в целия свят – на фона на стабилна площ с царевица – е пример за това.

Селекционните усилия са насочени най-вече към фенофаза на цъфтеж, период, който е особено чувствителен към засушаване и също така е решаващ фактор при формиране на добива. Съвременните методи за подбор, които съчетават генотипа, в съчетание с богат набор от данни от полеви наблюдения, проведени в различни месторастения – трябва да ускорят процеса още повече, коментират анализатори. И това, на което производителите трябва да обърнат внимание е, че подобряването на добива е резултат от добра комбинация от потенциал на семена и правилните агрономически практики.

По-ранни и по-студоустойчиви хибриди

Развитието на европейските линии от царевица (получени от царевични растения, които са се аклиматизирали в Европа от 17 век) и тяхното кръстосване с американски линии направи възможно получаването на по-ранни хибриди, които са и с по-добра студоустойчивост.

Размножаването на много ранни хибриди позволи на царевицата да се отглежда в северноевропейските райони, характеризиращи се с по-студен климат.

В резултат на климатичните промени, които се наблюдават в последните години, от 2000 г. насам селекционната работа в Западна Европа е съсредоточена върху производството на хибриди, които могат да се засяват по-рано, особено в района на Атлантическия океан. Методът – известен като стратегия за избягване – има за цел

да помогне на растенията частично да преодолеят дефицита на вода,

който става все по-изразен в края на вегетационния период на културата.

Стратегията също така позволява да се изместят определени чувствителни фенофази от развитието на растението, като по този начин се избегнат определени неблагоприятни фактори на средата, както и на фази от развитието на вредителите. От друга страна, това прави от решаващо значение за производителите да изберат по-добри хибриди, които са по-толерантни към неблагоприятните условия през пролетта. Ето защо някои специалисти са на мнение, че раннозрелостта, избягването на стресовите условия, бързото покълване и развитие и, разбира се, качеството на семената, трябва да се разглеждат като отделни понятия. Стратегията може да се наблюдава и в страни с континентален климат като САЩ.

Устойчивост на болести и вредители

Царевицата е една от културите, които са подложени на най-малко химически обработки. Това се дължи на естествената толерантност на зърнената култура към гъбни заболявания. Независимо от това, внимателният подбор на хибриди позволява да се намали излагането на растението на опасности като Fusarium или Helminthosporium.

Въздействието на други болести или вредители може да се контролира ефективно чрез внимателен избор на подходящи хибриди и коригиране на агрономическите фактори - обработка на почвата, дати на сеитба и прибиране на реколтата, мулчиране на растителни остатъци, сеитбообращение и т.н. В някои случаи добрата комбинация от хибриден избор и агрономически техники може да доведе до високоефективни резултати (в този случай може да се говори за резистентност), без да се прибягва до растителнозащитни продукти за контрол на някои вредители, които могат да присъстват или да се развиват.

(По материали от „Maize France”)

Царевицата е сред най-рентабилните култури в съвременното земеделие
Царевицата е сред най-рентабилните култури в съвременното земеделие
Новите хибриди царевица са и високодобивни, и толерантни на различни стресови фактори
Новите хибриди царевица са и високодобивни, и толерантни на различни стресови фактори