Полярността може да се контролира с резитбата, но не може да се отстрани като биологично явление. Познати са няколко начина за борба с нея.

Първият е резитба на чепове с 1 до 3 очи - той е най-старият способ и се смята за най-ефективният.

Вторият е превиване на плодните пръчки във вида на дъга или привързване в хоризонтално положение – така се потиска растежът на летораслите над мястото на превиването.

Третият е резитба на смесени плодни звена – на лозите се оставят чепове и плодни пръчки или чепове и стрелки.

Резитба на смесени плодни звена
Резитба на смесени плодни звена