В отговор на читател, който обяснява, че през февруари ще пътува надалеч, казваме, че резитбата на лозите е напълно възможно да се извърши през месец януари.

Дори това правят стопаните, които имат по-големи площи и по тази причина започват по-рано, за да успеят.

Резитбата по това януарско време обаче не е възможна само при лозите, които се загребват за предпазване от измръзване и за която цел те се формират чашовидно или по някоя от модификациите на формировката Гюйо.

Приложима е тази резитба при лозите, които се отглеждат високостъблено - асмовидно или средностъблено.

С резитбата може да се започне и през месец януари, но това е възможно при сортовете, които не се загребват
С резитбата може да се започне и през месец януари, но това е възможно при сортовете, които не се загребват