Когато купувате зайци за разплод, трябва да установите породата, здравословното състояние, пола и възрастта на животното.

Ако заекът е от породиста порода – то трябва да има специфична окраска и космена покривка. При това обърнете внимание на гъстотата на космената покривка - като духнете козината на гърба и отстрани на тялото. Ако се вижда участък от кожата с големина на клечка за зъби - ксомената покривка е гъста; ако е по-голям от главата на безопасна игла - козината е много рядка.

Как да разпознаете младите зайци

когато са отглеждане за месо и кожи: до 4-месечна възраст са покрити с "детска" козина. Тя е много мека и копринена на пипане. Типичната космена покривка се появява след първото линеене на 4-месечна възраст.
Характерно за здравите зайци е едро туловище, живи чисти очи, блестяща плътна космена покривка. Те са подвижни и добре охранени.

Не купувайте зайци с изпъкнали бедра

както и с продълговата глава, неправилна постановка на ушите с увиснали краища, провиснал гръб или корем, изкривена или двойна гуша, с криви лапи, с "отсечени" бутове и разрошена космена покривка.
Определянето на пола не е трудно. До настъпване на половата зрялост семенниците на младите самци се намират в коремната област, а на възрастните - в скротума. Външните полови органи на женските животни представляват процеп, приличащ на розова бримка.