При недостиг на фураж са добър източник на минерали - особено калий и натрий, а съдържанието на фибри е с около 45% повече от различните видове треви

Банановите кори имат множество положителни качества, което ги прави подходящи като храна за животни и като алтернативна допълваща храна в периоди на недостиг на фураж. Те имат високо съдържание на влага (около 15% DM -сухо вещество), което помага на животните да останат хидратирани. Другият плюс е, че са добър източник на минерали, особено калий и натрий. А съдържанието на фибри е с около 45% повече от различните видове треви. Това дава на корите подобрена смилаемост и впоследствие повишен прием в сравнение с тези на тревите (60,6% смилаемост на DM и 58,6% смилаемост на органични вещества). Голям плюс е, че съдържат различни видове витамини като А, В1, В2 и С и са изключително богати на безвредно нишесте, което е непроницаемо за а-амилаза и глюко-амилаза поради високото си ниво на кристална характерна структура.

Освен това банановите кори са с

високо съдържание на танин

Храненето с фуражи, съдържащи танин, води до получаване на месо с по-светъл цвят и има тенденция да увеличава млечността и съдържанието на протеини, вероятно защото те предпазват хранителния протеин от разграждането в търбуха. В допълнение осигуряват достатъчно количество глюкоза, което е от основно значение за поддържането и полезния капацитет на преживните животни.

Плюсове при използването им като силаж

Основните принципи на силажа, направен от бананови кори, са същите като силажа от фураж. Той трябва да се съхранява при анаеробни условия в херметично съхранение, за да се насърчи млечнокиселата ферментация, където свободните захари се превръщат в млечна киселина, което понижава рН и инхибира рН чувствителните микроорганизми да развалят силажа. Повишаването на рН над 4,7 може да бъде следствие от нежелана микробна активност, като например растежа на клостридии, които влошават хранителната стойност на силажа, като същевременно произвеждат високи нива на маслена киселина, оцетна киселина и амоняк. Всичко това влияе върху качеството на силажа и следователно върху производителността на животните.

Нарязването на банановите кори се прави преди поставянето им в силоза

Това може да допринесе за подобряване на херметичната среда, тъй като по-компактният материал изключва въздуха по-ефективно. Второ, нарязването би благоприятствало процеса на ферментация, тъй като по-късата дължина на нарязване увеличава наличността на енергия за микроорганизмите. Въпреки това, тъй като банановите кори са бедни на свободни захари, а лесно ферментиралите въглехидрати са от най-голямо значение за постигане на бързо понижаване на рН, те трябва да се смесват с богати на енергия материали, например меласа или кореноплодни култури.

Банановите кори също

могат да се смесват със сухи фуражи,

тъй като изключително влажният силаж (DM<25%) може да доведе до нежелана ферментация. Освен това високите температури крият риск от разваляне още по време на храненето. Затова земеделските стопани трябва да обмислят изграждането на по-малки окопи, така че фуражът да може да се изхранва за кратко време, като по този начин минимизира аеробното разваляне.

Периодът на силозиране за силаж, приготвен от сурови бананови кори без никакви добавки, е 28 дни, но при 3% раздробяване (непречистена или нецентробежна захар) периодът на силозиране не може да надвишава 24 дни. Силажът от сурова бананова кора в посочения период на силозиране ще има желани характеристики по отношение на цвят и мирис.
Когато банановите кори се изхранват на млечни крави на ниво 20, 40 и 60% от дневната дажба, трябва да се допълват с царевични трици и памучно семе. Банановите кори също имат

положителен ефект при производството на мляко

поради доставянето на достатъчно количество глюкоза. Например млечната крава в период на кърмене се нуждае от добро снабдяване с глюкоза.

Най-голямото ограничение за използването на банани като храна за животните е липсата на ферментиращ азот. Този проблем е преодолян с добавки от памучно семе. За целта нивото на памучното семе се е увеличило от 1 на 2 кг/крава/ден.

Бананови отпадъци могат да се използват и в прясна или силажирана форма като

алтернативен фураж за агнета и кози

хранени с тревен фураж. За лактиращи кози е проведено и проучване, за да се проучи възможността за заместване на зърнените компоненти в диетата им с бананови кори. Установено е, че пълната подмяна на зърнените култури с бананови кори води до увеличен прием на сухо вещество и значително по -висок добив на мляко и ефективност на фуража.

Изводи

• Банановите кори могат да се използват като ценен материал за силаж и се препоръчват за райони с високо производство или доставка от преработвателната промишленост.

• Банановите кори като силаж могат да бъдат успешно консервирани, когато са осигурени типични условия за силозиране и се използва подходяща добавка.

• Съдържанието на суров протеин в банановите кори обикновено е ниско (около 8% от DM). Въпреки че корите са богати на калий и натрий, в тях липсват други елементи като калций и фосфор. Следователно тези елементи трябва да бъдат допълнени заедно с богати на протеини източници за оптимално изхранване на животните.

• Правилното боравене, добавянето и храненето със силаж от бананови кори би имало положителни ефекти върху говеда, овце и кози по отношение на растежа и производството на мляко.