До 2025 г. тя ще бъде доброволна, после става задължителна

Радина ИВАНОВА,
пратеник на "Български фермер" в Страсбург

Променя се моделът на отчитане на разходването на субсидиите. Дистанционните проверки ще се увеличат, което ще улесни до голяма степен фермерите. Постепенно ще се въведе и нова система „Рахне“, която ще следи пътя на субсидиите. Това предвиждат промени в Общата селскостопанска политика на ЕС за 2023-2027 г., приети окончателно от Европарламента в Страсбург през миналата седмица.

"Рахне" ще гарантира повече обективност и прозрачност как се изразходват средствата на ЕС, а отделно се очакват по-високи санкции за многократни нарушения. До 2025 г. системата ще бъде доброволна и тестова, за да се види как държавите се справят с прилагането й. След това, ако оценката е положителна, най-вероятно ще бъде задължителна.
Комисията е поела ангажимент този инструмент да бъде предложен на държавите безплатно и той ще бъде пригоден така, че да стане 100% годен за проследяване на разходите по ОСП.

От друга страна отпада моделът „One-fit-all” (или с един аршин за всички). По този начин се дава повече гъвкавост на страните членки в контрола при кого отиват средствата. С други думи те ще бъдат по-самостоятелни, някои одити от Брюксел ще отпаднат, което значи и повече отговорност за самите държави. На това някои евродепутати бяха критични, но Петър Яр (ЕНП) съобщи, че с 33 показатели/индикатори (статистически доказателства) ще се следи за ефективността на реформата.

По темата за контрола пред българските медии Асим Адемов от ЕНП сподели, че у нас живеем с усещането, че сме пионери в разхищението на евросредства. Но е станало ясно в дебата, че във всяка страна има такъв проблем и примери за злоупотреби.

Сред другите новости в ОСП са, че 3% от бюджета на първи стълб отиват за младите фермери, а 10% за малките. Отделно евродепутатите защитиха кризисен резерв с годишен бюджет от 450 млн. евро (по текущи цени), който да бъде постоянно на разположение на земеделските стопани и да ги подпомага при нестабилност на цените или на пазара.

Още за реформираната ОСП четете в новия брой на в. "Български фермер"