Обичайно през ноември започва есенното засаждане на овощни дървета и храсти в градината. Често любителите искат да имат много и разнообразни видове, както и различни сортове, разбира се.
В последните години се създадоха много частни разсадници, които предлагат овощен и декоративен посадъчен материал. Понякога има не само овощни видове, но и сортове, които не са много подходящи за определени месторастения в страната. Ето защо преди да си изберете нови фиданки, много добре се запознайте с изискванията им.
А за тези, които са решили да си засадят нов сорт, предлагаме сортовата листа на Института по овощарство – Пловдив.

Днес ви даваме информация за ябълки, сливи, череши и вишни, а в по-късна публикация ще ви покажем праскови, нектарини, кайсии, орехи, бадеми, както и някои ягодоплодни видове.

Ябълки

Флорина

Флорина е френски сорт.

Плодовете са средно едри и имат кълбовидно-конусовидна и леко асиметрична форма. Кожицата е с жълто-зелен основен цвят, почти изцяло покрита с яркочервен до виолетово-червен на ивици и размит цвят. По нея има многобройни бели подкожни точици и восъчен налеп, придаващи особено красив външен вид на плода. Плодовото месо е бяло до кремаво, сочно, сладко, слабо кисело, ароматно, с много добро качество.

Беритбената зрелост настъпва към края на септември - началото на октомври. Плодовете се запазват до края на април в хладилни условия, а при обикновени - до януари - февруари. Дървото е със силен растеж и широко кълбовидна почти гъста корона. Опрашва се от клоновете на Червена и Златна превъзходна, Гала, Глостер, Озарк голд, Прима, Грени Смит.

Сортът е имунен на струпясване и толерантен на брашнеста мана, огнен пригор, листни въшки.

Мелроуз

Мелроуз е получен от Джонатан и Червена превъзходна в САЩ.
Плодовете са едри до много едри, плоско-кълбовидни. Кожицата е тънка, жълто-зелена, покрита почти изцяло с яркочервена до тъмночервена окраска. Плодовото месо е бледокремаво, умерено сочно, сладко-кисело, с лек приятен аромат и с много добро до отлично качество.

Зреят към края на септември. Съхранява се при обикновени условия до началото на януари, а в хладилници до март - април. В края на съхранението плодовете придобиват брашнеста консистенция.

Дървото е умерено до силнорастящо. Короната е обратнопирамидална, а по-късно кълбовидна, умерено гъста. Опрашва се от групата на Златна превъзходна, Айдъред, Гала, Флорина, Глостер, Грени Смит. Не се опрашва от групата Червена превъзходна.

Слабо чувствителен е на струпясване и средно на брашнеста мана.

Фуджи

Фуджи е получен от Ролс Джанет и Ред Делишес в Япония.

Плодовете са средно едри до едри, с плоско-кълбовидна до кълбовидно-конусовидна форма, често с несиметрични половинки, но добре изравнени по едрина. Кожицата е жълто-зелена, покрита на повече от 50% с размита и на ивици червена окраска. Плодовото месо е белезникаво до кремаво, много сочно, сладко, с лек приятен аромат и много добро качество. Беритбената зрелост настъпва през първата десетдневка на октомври. Плодовете понасят добре транспорт и манипулация. При обикновени условия се съхраняват 3-4 месеца, а в хладилни - около 6 месеца.

Дървото е силнорастящо и плододава върху 1-3 годишна дървесина. Сортът е скороплоден и родовит. Той е добър опрашител, а се опрашва от Гала, Бребърн, Пинова, Грени Смит, Златна превъзходна, Прима, Флорина.
Чувствителен е на струпясване и слабо на брашнеста мана и огнен пригор, напада се от акари.

Популярни са и по-добре оцветените мутации като Ред Фуджи, Фуджи Нагафу, Фуджи Акифу, Фуджи Кику 8 и други, които се различават помежду си с по интензивно оцветяване на ивици или с размит червен цвят.

Грени Смит

Грени Смит е случайно семеначе, открито в Австралия.

Плодовете са средно едри, със кълбовидно-конусовидна правилна форма. Кожицата е мазна, зелена в беритбена зрелост, а по-късно жълто-зелена, рядко със слаб руменец, което се смята за недостатък. Плодовото месо е белезникаво, а по-късно жълтеникаво, плътно, умерено сочно, кисело, слабо сладко, с лек аромат и с много добро качество.

Беритбената зрелост на плодовете настъпва през втората половина на октомври. По-рано обраните плодове не развиват изцяло вкусовите си качества. При обикновени условия се съхраняват до март, а в хладилници до април-май.

Дървото е силнорастящо с прибрана корона, скороплодно и редовно плододаващо. Сортът се опрашва от Молиз делишес, клоновете на Червена и Златна превъзходна, Мелроуз, Флорина, Глостер, Озарк голд. Изисква по-топли месторастения с осигурено напояване, и продължителна и топла есен.

Средно чувствителен е на струпясване и брашнеста мана.

Грени Смит спър е слабо родовит и не се препоръчва.

Чадел

Чадел e получен от Голден делишес и Джонатан в Чачак, Сърбия.
Плодовете узряват през втората половина на септември. Те са средно едри до едри и по форма много приличат на Златна превъзходна, с 40-60% размит червен цвят и с по-тъмночервени ивици. Месото е бледо кремаво, сочно, сладко кисело, с лек аромат.

Дървото е с умерен растеж.

Сортът се напада от струпясване като Златна превъзходна и слабо от брашнеста мана.

Джонаголд

Сортът е получен от Златна превъзходна и Джонатан в САЩ.
Плодовете са едри, с кълбовидно-конусовидна форма, леко ребристи. Кожицата е здрава, с основен зелено-жълт цвят, покрита с тъмночервени ивици или пламъци. Плодовото месо е кремаво, сочно, сладко-кисело, ароматно с много добро качество.

Плодовете зреят през 3-та десетдневка на септември. В хладилници се съхраняват до 5-6 месеца.

Дървото е с умерен до силен растеж, с кълбовидна, умерено гъста корона, скороплоден, с редовна родовитост, но при претоварване може да премине в периодично плододаване. Плододава на 1-3 годишна дървесина.

Сортът е триплоиден - лош опрашител. Опрашва се от групите на Червена превъзходна, Мелроуз, Айдъред, Глостер, Грени Смит. На европейския пазар се ценят неговите червено оцветените клонове като Джонагоред, Кинг Джонаголд, Йоника, Джонаголд Декоста и др.

Чувствителен е на брашнеста мана и средно на струпясване и огнен пригор.

Молиз делишес

Молиз делишес е получен от 4 сорта без участие на сорт от групата Делишес в САЩ.

Плодовете са едри до много едри, пресечено конусовидни, в повечето случаи несиметрични и узряват през втората половина на август. Откъм чашечната страна имат 5 ребра като на Червена превъзходна. Кожицата е тънка, слабо мазна, светложълта. Покрита е в по-голямата си част с размита и на ивици яркочервена окраска. Плодовото месо е кремаво, фино, умерено сочно, сладко, слабо кисело, със силен приятен аромат и с много добро качество.

Дървото е силно растящо, с много добра родовитост. Короната е обратно пирамидална до кълбовидна, умерено гъста. Сортът се опрашва от Грени Смит, група Златна превъзходна и Старкримсон.

Средно чувствителен на струпясване и брашнеста мана.

.Сливи

Чачанска лепотица

Сръбски сливов сорт.

Дървото е умерено растящо, с пирамидална корона. Чачанска лепотица е самоопрашващ се сорт със средноранен цъфтеж.

Плодовете са с много добро качество, едри със средното тегло около 40 грама. Формата им е овална, тъмносини на цвят, покрити с плътен восъчен налеп. Плодовото месо е жълто-зелено, плътно, сочно и сладко, с отлични вкусови качества. Костилката се отделя лесно от плодовото месо.

Чачанска лепотица е толерантен към вируса на шарката.

Пловдивска ренклода

Български сорт слива от групата ренклоди. Получен е от свободно опрашване на Стенлей. Дървото има умерен растеж и рядка, кълбовидна корона. Цъфтежът е късен. Сортът плододава редовно и обилно.

Плодовете узряват в средата на август – около 10 дни преди Стенлей. Те са едри, със средна маса около 45 г, кълбовидни. Плодовата кожица е виолетово-червена, покрита с плътен восъчен налеп. Плодовото месо е светло златистожълто, умерено сочно, сладко, със слаба киселинност и приятен аромат. Костилката е малка, отделяща се от плодовото месо.

Пловдивска ренклода е самоопрашващ се сорт, толерантен на болестта шарка по сливата.

Стенлей

Стенлей е американски сорт. Получен е чрез кръстосването на сортовете Ажанска и Гранд Дък в Нюйоркската земеделска опитна станция Geneva, САЩ, през 1910 г

В България е внесен през 1961 г. и има голямо разпространение, стандарт.

Дървото е умеренорастящо с обратнопирамидална, рядка корона.

Цъфтежът е средноранен. Сортът се самоопрашва.

Плодовете узряват около 25 август – 2 септември. Те имат обратнояйцевидна форма, виолетово-синьо оцветяване и са несиметрични. Средното им тегло е около 40-45 г. Плодовото месо е зеленикаво-жълто, плътно, средно сочно, с добри вкусови качества.

Плодовете са много подходящи за преработка в компоти, мармалади, конфитюри и за сушене.

Стенлей е толерантен на болестта шарка по сливата, слабо се напада от червени листни петна и ръжда. Силно чувствителен е на ранно и късно кафяво гниене.

Задоволително устойчив е на суша. Към почвата не е особено взискателен.

Сирма

Сортът е получен от свободно опрашване на сорт Стенлей.

Дървото е силнорастящо с умерено гъста, кълбовидна корона. Скелетната дървесина е добре гарнирана с плодни клонки. Основна плододаваща дървесина са майските букетчета. Цъфтежът е средноранен, цъфти 2-3 дни преди стандарта Стенлей.

Плодовете узряват около 20 юли. Те са едри – средно 44,7 г, овални по форма, симетрични с плитък коремен шев, тъмновиолетово-сини на цвят, с наличие на восъчен налеп. Дръжката е средно дълга, тънка до средно дебела. Плодовото месо е жълто. Костилката е средно едра, елипсовидна, отделяща се напълно от плодовото месо.

Плододаването е редовно и обилно. Плодовете са с много добри вкусови качества.

Сортът е толерантен на шарка – симптоми са наблюдавани само по листата. Чувствителен е на късно кафяво гниене.

Пагане

Дървото на този сорт е силнорастящо с разлата, рехава корона. Скелетната дървесина е здрава и добре гарнирана с плодни клонки. Основна плододаваща дървесина са майските букетчета. Цъфтежът е средно ранен, 1-2 дни преди стандарта Стенлей.

Плодовете узряват около 20 август. Те са едри - 63,6 г, обратнояйцевидни по форма, асиметрични с дълбок коремен шев, виолетово-сини на цвят, с обилен восъчен налеп. Дръжката е средно дълга и средно дебела. Плодовото месо е жълто-зелено до златисто. Костилката е средно едра, елипсовидно закръглена, непълно отделяща се от плодовото месо. Плододаването е редовно и обилно. Плодовете са с отлични вкусови качества и много високо съдържание на сухо вещество и захари, което ги прави подходящи за десертно направление.

Сортът е толерантен на шарка – симптоми са наблюдавани само по листата.

Стендесто - Плъмкот

Стендесто произхожда по майчина линия от синя слива сорт Стенлей и по бащина линия от кайсия сорт Модесто. Създаден чрез конвенционална полова хибридизация, официално е признат през 2013 г. и практически е първият български плъмкотен сорт.

Дървото е с умерен растеж и средно гъста корона с елипсовидна форма. Короната е добре гарнирана с всички видове клончета, характерни за костилковите овощни видове, като преобладават цветните. Цветовете са със средна големина, приличащи повече на сливовите.

Венчелистчетата са пет, бели, с елипсовидна форма. Листата са с междинна форма, но по-близка до сливов тип, широколанцетовидни. Периферията им е ситно назъбена. Плодовете узряват дружно през първата десетдневка на август. Те са едри, със средна маса 42 г. Формата им е овалноудължена, с асиметрични, средно издути страни. Плодовата кожица е тъмновиолетово- синя, фино овласена, тънка и нежна. Плодовото месо е златисто-жълто, умерено сочно, сладко, със слаба киселинност и добър, смесен кайсиево-сливов вкус и аромат.
Костилката е средно едра, с удължена форма, светлокафява, от сливов тип, напълно отделяща се от плодовото месо.

Череши

Косара

Много ранен черешов сорт, създаден в Института по овощарство в Пловдив чрез кръстосване на Ранна черна и Бигаро Бюрла.
Дървото е с умерен растеж, короната е средно гъста. Цъфтежът е ранен и се опрашва добре от Бигаро Бюрла, Риван, Налина и всички самоплодни черешови сортове.

Устойчивостта му на ниски зимни температури и повратни пролетни мразове е средна. Демонстрира висока степен на устойчивост към болестите сачмянка, цилиндроспориоза, ранно и късно кафяво гниене. Като раннозреещ сорт не се напада от черешова муха. Плодовете не се напукват дори и при чести валежи. Плодовете узряват много рано – 5–10 май, десет дни преди тези на Бигаро Бюрла. Те са много едри – 8 г, изравнени, със сърцевидна форма. Плодовата кожица е тънка, тъмночервена, лъскава, крехка. Плодовото месо е червено, сочно, меко с много добър сладко-кисел вкус. Сокът е пурпурно червен. Костилката е средно едра, светла, полуотделяща се. Плодната дръжка е къса, дебела, откъсва се лесно без разкъсване на кожицата и без отделяне на сок.
Плодовете са подходящи главно за консумация в свежо състояние.

Бигаро Бюрла

Френски сорт, който произхожда вероятно от случайно намерено семеначе. Във Франция е един от най-разпространените черешови сортове от групата на хрущялките. У нас е основен стандартен сорт.
Дървото е с умерен до силен растеж, с широкопирамидална корона, средно гъста. Цъфтежът е средноранен. Опрашва се добре от Ван, Наполеон, Райниер, Хеделфингенска, Ърли Лори. Сортът е интерстерилен с Бигаро Моро.

В плододаване встъпва 4–5 години след засаждането, има умерена до добра родовитост. Проявява известна чувствителност към късните пролетни мразове. Слабо чувствителен е на сачмянка и ранно кафяво гниене, силно чувствителен на цилиндроспориоза.

При валежи по време на зреене плодоветесе напукват. Плодовете узряват към 15–20 май. Те са много едри - 7.4 г със сърцевидна форма. Кожицата е дебела, тъмночервена с гланц. Сокът е червен. Плодовото месо е плътно, тъмночервено, сладко, леко кисело, сочно, с отлично качество. Дръжката е къса. Костилката е средно едра, широкояйцевидна, отделя се от месото. Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние и за преработка в компоти.

Ван

Канадски сорт, от семеначе от свободно опрашване на сорта Императрица Евгения през 1944 г. У нас е основен стандартен сорт.
Дървото е средно до силнорастящо с широкопирамидална, средно гъста корона. Цъфтежът е средноранен. Опрашва се взаимно с Бинг, Бигаро Бюрла,Кордия, Райниер. Сортът встъпва рано в плододаване и притежава много добра родовитост.

Има добра студоустойчивост. Чувствителен е към цилиндроспориоза. При дъждове по време на зреене плодовете се напукват. Плодовете узряват около 10 юни. Те са много едри – с тегло 9 г, ширококълбовидни. Кожицата е средно дебела, тъмночервена, лъскава. Месото е плътно, хрупкаво, сочно, жълтеникаво до розово около костилката, сладко с лека киселина, с отлично качество. Сокът е безцветен. Костилката е дребна, отделяща се от плодовото месо. Дръжката е много къса.

Плодовете са за свежа консумация и преработка. Понасят добре манипулация, транспорт и съхраняване.

Съмит

Създаден е в Канада.

Дървото е със силен растеж и изправена корона, средно гъста. Цъфтежът е средно късен. Опрашва се добре от сортовете Бигаро Бюрла, Бинг, Наполеон, Лапинс и др. Плододаването е редовно и добро.

Студоустойчивостта му на зимни студове и късни пролетни мразове е средна. Устойчивостта му на болести е добра и слабо се напада от неприятели, с изключение на листните въшки. Напукването на плодовете е средно. Плодовете узряват към 10–15 юни, 4–5 дни след тези на Ван. Те са много едри – 10–11 г, тъмночервени, с широкосърцевидна форма.

Кожицата е нежна, крехка, относително тънка. Плодовото месо е плътно, средно хрупкаво, много сочно, с отлични вкусови качества. Сокът е червен. Костилката е малка, полуотделяща се. Дръжката е средно дълга.

Плодовете са подходящи главно за консумация в свежо състояние.

Кордия

Сортът е създаден в Чехия.

Дървото е със силен растеж, короната е средно гъста. Цъфтежът е средноранен до късен. Опрашва се добре от Ван, Регина, Сам, Суитхарт и самофертилните сортове череши.

Проявява добра устойчивост на цилиндроспориоза и не се напада от черна черешова листна въшка. Устойчивостта му на зимни студове и повратни пролетни мразове е средна. Плодовете са устойчиви на напукване.

Изисква подходяща резитба за формиране, за предотвратяване оголването на скелетните клони.

Плодовете узряват през втората десетдневка на юни. Те са много едри – 9 г, закръгленосърцевидни. Кожицата е дебела, тъмночервена, с гланц. Плодовото месо е червено, плътно, хрупкаво, с много добър вкус и светлочервен сок. Костилката е едра, отделяща се,светла. Дръжката е дълга и се откъсва без отделяне на сок.

Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние и преработени в различни продукти.

.

Вишна

Сортът М-15 е с произход Унгария.

Дървото е с умерен до силен растеж. Короната е ширококонична до кълбовидна, средно гъста. Цъфтежът е средно ранен. Сортът е самостерилен.

Това е най-добрият ранен вишнево-черешов сорт (вишнап). Родовитостта е редовна и обилна.

Плодовете узряват в края на май – началото на юни. Те са едри, широкозакръглени. Кожицата е средно дебела, тъмночервена, лъскава. Плодовото месо има интензивночервено оцветяване, сочно и меко, със сладко-кисел вкус. Сокът е яркочервен. Костилката е средно едра, закръглена полуотделяща се.

Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние и за производство на компоти, сок и за замразяване.

Бел. ред..: Снимките не илюстрират сортовете, които са описани в материала.