Много стопани имат висока смъртност – как да я избегнете

Трябва да знаете, че в живота на зайците има няколко рискови периода, а именно:

1) по време на самото раждане;

2) по време на отбиването;

3) между 20-60-ия ден - опасност от кокцидиоза;

4) между 40-60-ия ден - опасност от ентеропатии]

5) след 60-ия ден - опасност от хеморагична болест.

Какви правила трябва да спазвате,

за да намалите до минимум смъртността в зайчарника:

* Купувайте животни само от ферми, в които няма заразни и паразитни болести.

* Всички новозакупени зайци трябва да преминат 30-дневна карантина, отделени от останалите. През това време трябва да се извършват

прегледи от ветиринарен лекар.

Срещу вирусните заразни болести правете профилактични ваксинации
по точно определена схема както за малките зайчета, така и за родителите.

За отбиването на зайчетата няма единно мнение за възрастта и за точния брой дни. Но има общи препоръки и индивидуален опит. Безусловно е, че може да се отделят зайчетата от майка им, когато е налице пълно подсигуряване на малките с фураж и с място, където да живеят, а млечните им зъби вече частично са сменени. Тази възрастова граница не може да бъде по-ниска от 24 дни.

Лактацията на зайкинята без принудително отнемане на децата й продължава 12 седмици. Обикновено самките не хранят зайчилото си през целия този период и когато малките станат на 30-45 дни, зайкините се разгонват или дори се покриват повторно.

И така

коя е оптималната възраст за обиване на зайчетата?

На 17-дневна възраст малките за първи път опитват да си хапнат нещо от фуража на майката. Това се обяснява с факта, че малките имат колективен инстинкт и ядат онова, което е привична храна на майка им.
На 24-дневна възраст на зайчетата вече не им е необходимо толкова мляко, колкото на седмица или две. А след 30-дневна възраст вече имат намалена потребност от млечно подхранване.

От физиолотична гледна точка отбиването може да стане на 24-дневна възраст, но обикновено тогава зайчетата са доста слаби

Затова някои стопани ги отбиват на 28-дневна възраст. Навършилите 30 дни зайчета може да се хранят безопасно с комбинирани фуражи и растителна храна. Средното тегло на тази възраст в зависимост от породата е 500-700 г.

Опитни зайцевъди твърдят , че

отбиването на 35-40-ия ден е по-щадящо

и животните са по-здрави и едри. Затова именно този срок на отбиване се приема за оптимален.

Някои практикуват и т.нар. бройлерно отбиване - след 60-70-ия ден.
Друго правило - хранете ги с фуражи, с които са свикнали.

Първите 10-15 дни след отбиването са критични

за зайчетата и не е случайно, че именно тогава смъртността е най-голяма, най-вече поради нарушено храносмилане. Храносмилателният им тракт е все още недостатъчно развит и не е приспособен към преработка на големи количества фураж. Затова в дажбата им трябва да включит

лесно усвоими фуражи с висока хранителна стойност

През този сезон това са витаминно сено от бобови и зърнено-бобови култури, варени картофи, моркови, овес и малко пшенични трици. А концентратите е най-добре да се добавят надробени или намачкани. От храните с животински произход може да давате обезмаслено кисело мляко.

Веднага след отбиването на зайчетата трябва да се дават храни, които са получавали, докато са били с майка си, постепенно преминавайки към обща храна. Новите фуражи трябва да се въвеждат в дажбата постепенно, започвайки с малки пробни дози.

Отбитите зайчета се хранят 4-5 пъти дневно.

Нощното прекъсване в храненето не трябва да надвишава 8-10 часа. Първото хранене трябва да е от сухи фуражи, най-добре овес. В хранилките не трябва да остават храни, които прокисват. Затова неизядените влажни смески трябва да се прибират.

Ако се види, че отбитите зайчета се развиват неравномерно

изоставащите се отделят и се хранят усилено

Няколко пъти седмично проверявайте животните за подозрителни симптоми: оглеждайте очите, козината, теглото, както и поведението им.
Отглежданите през зимата зайчета в клетки на открито трябва да бъдат поени с подгрята вода (35-39 градуса).

Отбиването може да се направи по 3 начина:

1) Като се отбие едновременно цялото зайчило.

2) Като се отдели зайкинята майка от зайчетата и периодично се връща при тях за няколко дни.

3) Първия ден се отбиват най-едрите и най-добре развитите зайчета. След 2-3 дни отбийте по-слабите.

Според опитни стопани зайчетата ще са подложени на минимален стрес, ако ги оставите в същата клетка, а преместите майка им.

Първото хранене трябва да е от сухи фуражи, най-добре овес.
Първото хранене трябва да е от сухи фуражи, най-добре овес.
Ако се види, че отбитите зайчета се развиват неравномерно изоставащите се отделят и се хранят усилено.
Ако се види, че отбитите зайчета се развиват неравномерно изоставащите се отделят и се хранят усилено.