Рекордната реколта от пшеница и високите цени на зърното тази година вдигнаха рентите в почти цялата страна. Най-голяма е промяната за житницата на България – Добруджа. Там през 2020 г. заради сушата бяха отчетени необичайно ниски нива от под 50 лв./дка, но сега е отбелязано двойно увеличение до средно 100 лв./дка. На места има и ренти от по 120 лв./дка - например в някои землища на община Балчик. В районите на Каварна, Шабла и Тервел се дават по 90-100 лв. на декар.
Високи са плащанията и в Силистренско. Земеделска кооперация в Алфатар вече раздава по 90 лв./дка, почти двойно от миналата година, когато рентата е била 50 лв.

Тази година реколтата е по-добра и ще компенсираме собствениците на селскостопански земи за сметка на миналата, която беше трудна и не можахме да дадем повече от 50 лв., и ще ги изплатим по-рано, коментираха от кооперацията. В Силистренско тази година рентите вървят между 70 и 90 лв. на декар.

И в най-бедната част на България – северозападът, рентите поскъпнаха. В селата на община Монтана кооперациите плащат по 40 лв. на декар. Собствениците на ниви получиха парите си в края на октомври – началото на ноември. Миналата година рентата в Монтанско е била по 36 лв./дка. На по-плодородните терени в Златията в община Вълчедръм са постигнати доста високи добиви от пшеница и затова там и плащането достига от 60 до 80-100 лв. на декар.

В района на Лом рентите са средно 64 лв./дка, докато в Берковица са най-ниски – едва 18 лв.

С около 1000 лв. е скочила средната цена на земята в област Монтана, сочат статистическите данни. Засега най-скъпа е тя в община Якимово – средно 1269 лв. за декар. Освен двама по-големи зърнопроизводители, в общината има и земеделски стопани с по 200-300 до 500 дка земя.
Не навсякъде обаче има ръст на рентите. Например ЗПК Ген. Кантарджиево, община Аксаково, област Варна са изплатили по 60 лв., колкото и миналата година. В Ямболско пък дават по 50 лв. на декар плюс 5 лв., които дължат на собствениците от миналата година.

Недоволни от рентите са и собствениците на земи в Пловдивско. Там арендаторите се отчитат с ориз и жито в натура или по 30-45 лв. за декар.
Като цяло в Пловдивска област ножицата на рентата, която получават собствениците на земя е много голяма. Най-зле е положението в Хисаря и Хисарска община. „Земята е слаба, затова садим главно фуражна пшеница. Имаме и малко овощни градини“, обяснява председателят на една от местните кооперации Петко Кисьов.

Тази година рентата за декар наета земя е била по 30 кг жито, 20 кг овес и 10 кг сини сливи. Ако не желаеш зърното, кооперацията ти го плаща по 0,25 стотинки на килограм за пшеницата и 0,40 лв. за овеса. По 0,20 лв. са изкупили и сините сливи. Това прави около 20 лева доход на декар.
В Калояновска община положението е различно, защото земята е по-богата.

„Ние обработваме чернозем, добивите тази година са добри и сме раздали по 100 кг пшеница на декар земя. Ако собственикът не желае зърното, ние му го изкупуваме по 0,28 – 0,30 лв. на килограм“, обясняват от „Агрокомерс 98“, която покрива региона.

В района на Садово средната рента на декар е 40 лв. От кооперация „Елит“, която обработва земята в района, умуват в новите договори за догодина да има малко увеличение, но все още не е ясно с колко. Нивите там са плодородни и основно се сее хлебна пшеница.

Земята в община Брезово от две години пък е сертифицирана като екологично чист район, специализиран в производството на зърнени култури, но и там рентата е около 40 лева и не е променяна от началото на пандемията.

Йосиф Делгянски е един от арендаторите в района, който обработва 60 хиляди декара в община Брезово, Раковски и селата Чоба и Болярино. Заради голямата конкуренция това лято е вдигнал рентата от 100 на 150 кг пшеница или равностойността й в пари.

„Ако нещата вървят, както това лято, за догодина обмислям увеличение, нооще е рано да се каже“, коментира Делгянски.

Според наследниците на земи обаче такива като него са единици. Масова практика е да се подхвърлят жълти стотинки на собствениците, които обикновено притежават по пет – десет декара, не могат да ги обработват, а и се колебаят да продават.

"На който му се вижда малко, да се залови и да си обработва земите. Да види лесно ли се произвежда продукция. Нека оре, сее и жъне", отвръщат арендатори. Заради малките ренти се очаква хората да продължат да се разделят с бащините си ниви.

В Пловдивска област има регистрирани 142 арендатори, които обработват над 20 хиляди декара земя.

Фермерите плащат над 1,1 млрд. лв. на собствениците  Ножицата в рентните плащани в различните региони у нас е голяма – най-високите са 5-6 пъти повече от най-ниските.

Ножицата в рентните плащани в различните региони у нас е голяма – най-високите са 5-6 пъти повече от най-ниските.

Земеделските производители се оказват едни от най-големите инвеститори в страната. Те плащат като ренти годишно над 1,1 млрд. лв. на собствениците на земеделски земи.

По данни на НСИ през 2020 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 46 лв., което е с 6,1% по-малко спрямо 2019 година заради сушата в голяма част от България през миналата година. При 32 млн. дка обработваеми площи у нас това „струва“ над 1,5 млрд. лв. Ако се извади собствената земя на арендаторите, плащанията към населението са 1-1,1 млрд. лв. годишно.

През миналата година най-високи са били рентите на един декар ниви в Северния централен район - 59 лв., като спрямо 2019 г. отбелязва незначителен спад с 1,7%. Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви, намалява също в Североизточния район - с 21,7%, и в Югоизточния район - с 5.4%. В Северозападния район е отчетено увеличение на цената на рентното плащане спрямо предходната година с 2.0%. Спрямо предходната година цената на рентата на ниви в Югозападния и Южния централен район остава без промяна.

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 042 лв. за един декар, което е с 1% по-малко в сравнение с 2019 година. Средната цена на сделките между физически и юридически лица е 1 042 лв. за декар, а на сделките между юридически лица - 961 лева. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2020 г. достига 268 лв. за един декар и също отбелязва намаление спрямо предходната година - с 10,7%.

През 2020 г. най-висока e цената на сделките с ниви в Североизточния район - 1 470 лв. на декар, което е с 0,5% повече спрямо предходната година. В Северния централен район цената на сделките с ниви достига 1 155 лв. на декар, в Северозападния район - 986 лв. на декар, а в Югоизточния район - 899 лв. на декар. Спрямо предходната година има увеличение на цената и в трите района съответно с 1,5, 2 и 4,4%. През 2020 г. намаление в цената на сделките с ниви спрямо предходната година е отбелязано в Югозападния район - с 51%, и в Южния централен район - с 8,9%.

Според данните на НСИ средната цена за наем на трайно затревени площи е била 21 лв./дка през 2020 г.
Според данните на НСИ средната цена за наем на трайно затревени площи е била 21 лв./дка през 2020 г.