Какви грешки могат да бъдат допуснати

През златния октомври повече от половината от винените сортове грозде вече са прибрани и стопаните са се погрижили за преработката им.
Много е важно по това време да се обърне сериозно внимание на температурата в помещението, в което се поставя гроздето от последните беритби за ферментация.

Най-честата причина процесът да не протича и това да създава тревоги на домашния майстор е ниската температура. Тогава трябва да се вземат мерки за затопляне на помещението.

Ето и какво друго е важно да се спазва.

Помещението да не е студено  Ферментацията може да е опасна за хората, проверете със свещ помещението

Ферментацията може да е опасна за хората, проверете със свещ помещението

Алкохолната ферментация при производството на вино протича на два етапа – бурна ферментация и тиха.

* Бурната продължава средно около 5-6 дни и се характеризира, с това че създава илюзия, че мъстта (кашата) ври.

През този етап се отделя голямо количество въглероден двуокис, който като по-тежък от въздуха заема ниските части в помещенията и така представлява сериозна опасност за хората.

За избягване на нещастни случаи през време на бурната ферментация помещенията трябва да се проветряват и влизането в тях да става със запалена свещ.

Внимание! Ако свещта угасне, това показва, че помещението е наситено с въглероден двуокис и първо трябва да се проветри.

* Тихата ферментация продължава около 2-3 седмици – тогава се доразгражда останалото малко количество захар. Долепете ухо до съда - чува се леко шумене, дължащо се на бавно отделящия се въглероден двуокис.