Това осигурява нов технологичен подход за ускоряване на селекцията на културите

Две групи учени от Института за градско земеделие, Китайската академия за селскостопански науки и Китайския национален изследователски институт за ориз са събрали реколтата от тази култура в защитени условия за около 60 дни. Постигнат е важен пробив - над 120-дневният цикъл за отглеждане на ориз при традиционни полски условия е съкратен наполовина. Това осигурява нов технологичен подход за ускоряване на селекцията на културите.

Експериментът включва сорт ориз с къси стъбла, подходящ за отглеждане на много нива на закрито. Изследването е проведено

при напълно изкуствено осветление с четиристепенни стелажи за растеж

Светодиоден източник с индивидуален спектър е използван, за да осигури най-добрата светлинна среда за различните периоди на растеж на ориза. Растенията са засадени в специален резервоар за отглеждане с хранителен разтвор, точното снабдяване с хранителни вещества се извършва според нуждите. Други елементи на околната среда като светлина, температура, влажност, концентрация на въглероден диоксид и други са прецизно контролирани, за да осигурят най-добрата среда за растеж.

Сред шестте тествани сорта джуджета, два сорта показват по-висок потенциал за добив: изкласяването започва 45 дни след засаждането, а реколтата се прибира 63 дни след засаждането. Броят на летораслите на растение достига 89. Добивът е 0,98 кг на квадратен метър от едно ниво, което се равнява на над 9750 кг на хектар.

Учените отбелязват, че ефективната селекционерска индустрия е

ключът към гарантиране на националната продоволствена сигурност

Използвайки традиционните методи за селекция, обикновено могат да бъдат произведени 1-2 поколения годишно, дори в парникови условия или в тропически райони стигат само до 2-3.
В бъдеще се очаква всяка година да се произвеждат повече от 6 „бързоразмножаващи се“ култури, а броят на „отглежданите нива“ може да достигне повече от 10. Този технологичен пробив дава нови идеи за високоефективното отглеждане на ориз и други култури. В следващата фаза изследователският екип ще се съсредоточи върху контролираната среда на фабриката за растения и характеристиките на триизмерното отглеждане на много нива, както и върху подбора на оризови сортове, подходящи за засаждане с цел увеличаване на добивите.