В котловините и високите полета има вероятност за слани

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог в НИМХ

През изтеклия период в някои райони от страната паднаха валежи между 15-25 л/кв.м (Елхово – 15 л/кв.м, Шабла - 16 л/кв.м, Ловеч - 16 л/кв.м, Силистра – 16 л/кв.м, София - 22 л/кв.м, Драгоман - 22 л/кв.м, Ахтопол - 24 л/кв.м, Кърджали - 26 л/кв.м), които подобриха влагата в почвата в орния слой, както и условията за почвообработки. Въпреки това, на много места в полските райони от страната отсъствието на валежи със стопанско значение задълбочи дефицита на почвено овлажнение и намали влагозапасите в еднометровия слой под 55 % от ППВ (Кюстендил, Сандански, Силистра, Карнобат, Сливен, Любимец, Бъзовец, Кнежа, Новачене, Борима).

В началото на следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от относително сухо време, което ще позволява довършване жътвата на пролетните окопни култури. Процесите на зреене при късните сортове овошки и лозя ще протичат при температури близки до нормата. В средата на седмицата времето ще претърпи промяна. Прогнозираните валежи ще осигурят нужната влага за началните етапи от развитието на засятите в агротехнически срок есенни култури (рапица).

В котловините и високите полета има вероятност за образуване на слани и риск от осланяване на продукцията от късното зеленчукопроизводство. През периода започва оптималният агротехнически срок за сеитбата на пшеница във високите полета.

В края на септември времето е подходящо за засяване на спанак. Сеитбата може да се извърши ръчно или механизирано с редосеялка в зависимост от условията и големината на площите. При ръчно засяване семената могат да се разпръснат площно или да се засеят редово на плитки бразди с междуредово разстояние от 20 cм. Дълбочината на сеитба трябва да бъде между 2-4 cм. След засяване на семената е добре площта да се валира. Посевната норма на декар варира между 2-3 кг.