Открит ден на садовския фъстък организират утре - 21 септември, Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ и Семенарска къща Садово.

Началото е от 10:00 до 10:30 часа в двора на института в Садово. Програмата предвижда посещение на семепроизводствените посеви на Семенарска къща Садово от 10:30 до 11:15 часа и демонстрация на механизирано прибиране на фъстъци.

Следват посещение на полетата на института и дискусия за сортовете и технологиите.