От 29 септември до 2 октомври на живо в столичния Интер Експо Център ще се проведат Международните хранителни изложения ИНТЕРФУД&ДРИНК, САЛОН НА ВИНОТО, БУЛПЕК, МЕСОМАНИЯ И СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО.  Утвърдилите се на Балканите и в Югоизточна Европа бизнес-форуми ще предоставят професионална бизнес платформа на хранително-вкусовия сектор.  

Съгласно заповедта на Министерството на здравеопазването в сила от 7-и септември по време на изложенията се създава организация на еднопосочно движение. Всички присъстващи – както изложители, така и посетители, трябва да носят предпазни маски. Чрез осигуряване на контрол на влизащите лица, се допуска не повече от един човек на 8 кв.м. (важи за цялата площ на изложенията) и минимална дистанция между посетителите от 1.5 м. Няма да се изискват ваксинационни сертификати и PCR – тестове.

Изложенията заедно с паралелно протичащото изложение COPIS, ще осигурят над 16 000 кв.м. площ на присъстващите.

Така зададените критерии застъпват и мерките, които Интер Експо Център предприе още през изминалата година. Огромната площ на изложението му позволява да приеме всички желаещи да го посетят. Благодарение на това от ноември 2020 г. до септември 2021 г. в изложбения център успешно се реализираха 9 изложения.

За максимална здравна сигурност изложбеният център създаде „Вътрешни правила“. Внедрена е технологична система за управление на входящия и изходящия въздушни потоци, Crowd management регулира човешкия поток, създадено е по-голямо отстояние между щандовете, създаден е стриктен контрол при почистването и дезинфекцията и др.