Работата ви ще се улесни, ако ямата за течния тор се намира под дворчето или лицевата му страна.

Предлагаме ви 4 варианта:

1. Торната шахта е разположена в средата и при отваряне на капака фекалиите се отвеждат в изкопаната яма за течен тор или в напречен канал.

2. Торните шахти са разположени на еднакво разстояние една от друга.

3. Воден канал в средата на дворчето. Торовата маса се избутва в тази област и при движение на животните се притъпква. Разположеният отдолу канал придвижва тора и отточните води до тороприемчика.

4. Торовата шахта е на лицевата страна на дворчето. Изпражненията попадат в напречния канал - особено подходящо решение както за мобилни, така и за стационарни съоръжения за почистване.