За 5 години вносът на домати у нас се е удвоил, а увеличението при краставиците е около 80%

Средните добиви от царевица у нас се оценяват на 5,8 т/ха, а общото производство в страната ще достигне 3,2 млн. т. Въпреки че това е резултат около средния за страната, добивите значително се повлияха от критичния вегетационен месец юли, който е с над 60% по-малко валежи от средното за последните 50 години (23,9 л/м2).

Това сочат данните от месечния бюлетин на Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). По прогнози на JRC-Mars обаче добивът от царевица у нас ще е 6,45 т/ха, докато средно за ЕС може да доближи 7,90 т/ха.

САРА запазва прогнозата си за реколтираните площи с царевица, изчислявани на около 550 хил. ха. Оттам преповтарят оценките си и за реколтираните площи слънчоглед за новата реколта от 790 хил. ха. Очакванията на САРА за реколтата 2021/22, е тя да варира между 1,75-1,80 млн. т, при среден добив от 2,25 т/ха. Прогнозният добив според JRC-Mars е 2,31 т/ха.

Икономистите отчитат повишение на изкупните цени за новата реколта при пролетниците заради засилващите се възходящи ценови пазари, високото търсене и производствената неопределеност. Царевицата се очаква да стартира с цени от място (Централна България) от 340 лв./т, а при слънчогледа (Североизточна България) - 880 лв./т.

Пшеница

САРА увеличи предвижданията за производство на пшеница от 6,3 до 6,7 млн. т, спрямо миналия месец, като по данни на МЗХГ са прибрани 7,16 млн. т пшеница. Това е исторически рекордно количество. При ечемика САРА предвижда реколта до 650 хил. т (увеличение от 620 хил. т месец по-рано). По настоящи отчети на МЗХГ прибраното количество е 699 хил. тона. Максималното количество на добитата рапица се прогнозира на 400 хил. т, а текущите данни на МЗХГ са за прибрани количества от 376 хил. тона.

Каква ще бъде търговията със зърно?

FOB цените от Украйна към края на август се покачват чувствително, като на месечна база са с около 16% повече при пшеницата и ечемика, докато при царевицата търпят несъществено намаление: хлебна пшеница - 294 US$/т, ечемик - 263 US$/т, фуражна пшеница - 281 US$/т. При царевицата FOB цената е 270 US$/т., а на слънчогледовото олио стига до 1340 US$/т, което на годишна база е с 60% нагоре.

Неопределеността около окончателните данни за настоящата световна реколта и насочените финансови инвестиции към стоковите пазари движи цените нагоре. В тази връзка Русия повишава експортните мита за пшеница до 31,7 US$/т, а на царевица до 49,6 US$/т. По прогнози на USDA световното производство на царевица през 2021/22 също се очаква да нарасне с 6% на годишна база, до 1186 млн. т, като основните ценообразуващи износителки (САЩ, Бразилия) се предвижда да имат много добри реколти.

Зеленчукопроизводство

Текущите оценки на САРА за производството на домати през тази година е да достигне 120 хил. т, като на 54 хил. т са оранжерийно производство и 66 хил. т е полското. Изкупните цени за второто тримесечие на 2021 г. са около 2% по-високи от миналогодишните, докато през първото тримесечие се отчетоха 7% по-ниски цени. При краставиците през второто тримесечие увеличението на годишна база е 1%, докато при първото се отбеляза 6% ръст.

Според експертите вносът на домати за последните 5 години се е удвоил. През 2020 г. у нас са внесени около 103 хил. т. През 2019 г. вносът възлиза на 83,7 хил. т., а по очаквания на САРА за 2021 г. ще е в рамките 105-110 хил. тона.

Вносът на краставиците пък е 80% по-висок за същия период, като през 2020 г. достига 26 хил. тона, а за настоящата година прогнозата е за около 28-30 хил. тона.

През 2021 г. САРА предвижда реколтата у нас от краставици да достигне 43 хил. т за оранжерийното производство и 9 хил. т за продукцията, отглеждана на открито.

САРА понижава прогнозата си за производството на пипер в следствие на падналите градушки след двумесечното горещо и сухо време, която се оценява на 51 хил. т, или с 2 хил. т по-малко от месец по-рано, което представлява равнища подобни на реколтата от 2020 г.

През следващите месеци до края на годината цените на домати, краставици и пипер се оценява да бъдат средно със 7% по-високи от миналогодишните, което се дължи на растящите международни цени, с оглед на значителния дял на вноса в потреблението и незадоволителното вътрешно производство.

По света и ЕС

Намалява зеленчукопроизводството в Турция

Производството на зеленчуци в Турция, което в последните години възлиза на 31,3 млн. т може да падне до 31,1 млн. т, сочат данни на Статистическия институт на Турция Turkstat. При доматите спадът се оценява на 1,5% (около 180 хил. т), при краставиците -1,9%, а пиперът е с ръст от 8,7% (220 хил. т).

САРА отчитат и спад в производството на домати в страни от ЕС. За първите 6 месеца на 2021 г. Испания е изнесла 310 хил. т. домати в ЕС, докато през 2017 г. това количество възлиза на 428 хил. т. Спадът за същия период от Холандия е 78 хил. т. В същото време Мароко увеличава присъствието си на европейския пазар с нетно 45 хил. т, а Турция - с 25 хил. т.

Цените на едро на доматите в ЕС през юли са с 50% по-високи на годишна база и достигат 0,98 евро/кг, което отразява лошото време и наводненията в много части на Европа. Според икономистите неблагоприятните условия ще се отразят и на цените поне в следващите 2-3 месеца, които се очаква да бъдат с до 20% над средномесечните за последните 5 години. За сравнение цените на едро за август по данни на ЕК се покачват до 1,02 евро/кг, което е с 34% над 5 годишните средни.

Ръстът на цените ще зависи от вносното предлагане, най-вече от Мароко и Турция, които са сериозен фактор на европейския пазар.
Цените на сладкия пипер в последните седмици се задържат след спада от началото на юли. Червеният пипер в Испания се предлага на едро между 0,95 и 1,05 евро/кг, което е с 5% повече от година по-рано. Много от производителите на домати в Испания започват да се преориентират към това производство, заради по-стабилните и добри цени. Цените на едро на пипера в Турция са около 0,35 US$/кг, което е спад за месец с 35%.

Цените на едро на краставиците в Турция през август остават без промяна, на нива около 0,25US$/кг, докато на европейския пазар се отчита увеличение заради провалено производство, което се чувства и на българския пазар.

Цени на зеленчуците у нас
Цени на зеленчуците у нас
Цени на зеленчуците у нас
Цени на зеленчуците у нас