Опасност от поява на сиво гниене по гроздето

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

В края на изминалия период в някои райони от страната паднаха валежи между 10–30 л/кв.м (Кнежа–34 л/кв.м, Благоевград–24 л/кв.м, Враца–20 л/кв.м, София–19 л/кв.м, Чирпан–13 л/кв.м), които подобриха условията на почвено овлажнение. Но предвид продължителното лятно засушаване те бяха без особено значение за част от късните земеделски култури, които преждевременно приключиха развитието си.

През следващия седемдневен период вегетационните процеси при селскостопанските култури ще протичат при средноденонощни температури около климатичните норми. Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време с превалявания. При късните хибриди царевица ще протича млечна зрелост, а при средно късните – восъчна зрелост. В голяма част от полските райони на страната при слънчогледа ще се наблюдава техническа зрелост (при реколтиране на семената оптималната влажност за дългосрочно и безопасно съхранение на продукцията трябва да е 8–9 %). Ранните бели винени сортове ще достигнат технологична зрелост.

В районите, където се очакват валежи (Западна и Централна България, и на места в североизточните райони), ще настъпи подобрение на почвеното овлажнение в орния слой и ще се създадат условия за по-качествена дълбока оран и предсеитбени почвообработки на полетата, предвидени за засяване със зимна рапица. В края на август започва оптималния агротехнически срок за сеитба на маслодайната култура.

Честите превалявания ще ограничават възможностите за растителнозащитните пръскания при зеленчуковите култури за късно есенно производство. В районите с влажно време ще се създаде предпоставка за развитие и разпространение на сивото гниене по зреещото грозде. Патогенът нанася щети особено в насажденията с повреди от гроздови молци и оидиум. Подходящ регистриран продукт за приложение срещу болестта е Топсин М 70 ВДГ, в концентрация 100 г/дка.