Причината е силен инстинктът за защита на хранителните запаси

Пчелите са с повишена склонност към жилене. Размножителният период е приключил, търтеите са нежелани и биват изхвърляни от кошерите. Измират и пчелите работнички, взели активно участие в събирането и преработването на нектара. Посочените промени показват, че

пчелите се подготвят за зимуване

Този важен за развитието на пчелните семейства период трябва да бъде подпомогнат от пчеларя.

Преди окончателното приключване на последната главна паша се свалят магазините и корпусите. Това трябва да се извършва привечер, като се работи възможно най-бързо, за да се избегне появата на пчелна кражба. Освободените пити, магазини и корпуси се прибират в складови помещения. Когато в корпуса (при многокорпусния кошер), който ще се сваля, има пити с пило, те се подреждат в долен корпус. А от долния се изваждат празни, маломедни или пити с мед за центрофугиране.

Внимание!

Последната десетдневка на август е времето за основния есенен преглед, който по значимост е равен на главния пролетен преглед.