Наш читател се интересува дали е възможно да опита да присади лоза върху черница.

Отговаряме, че това е възможно и има любители, които са го правили с успех.

Препоръчва се обаче черницата да бъде бяла.

Как става?

Избира се добре узряла лозова пръчка, разбира се с живи пъпки по нея, които да са поне 3-4 на брой. Забожда се във влажен пясък в избено помещение, където е добре да потъне до две трети от дължината.

Там пръчката трябва да престой до началото на сокодвижението на черничевото дърво, когато трябва да се присади.

Когато се пробудят пъпките на черницата, в стъблото на подложката се прави отвор с остро ножче под ъгъл 45 градуса. Добре е това да се направи на височина 140-150 см от земята. Срезът трябва да е дълбок от 6 до 8 сантиметра, а диаметърът му да се равнява на дебелината на присадника.

Премахва се мъртвата кора на мястото на отвора, като се отнема и около 1 мм от живата тъкан. В така подготвеното „легло“ трябва добре да се вмъкне лозовата пръчка.

Присаденото място трябва да се намаже с овощарски мехлем.

Ако операцията стане сполучлива, можете да очаквате лозичка, която ще ви ражда по-едри гроздове и зърна.

Бялата черница е за предпочитане, когато се присажда лозова пръчка
Бялата черница е за предпочитане, когато се присажда лозова пръчка