Осигурете на кравата окосена зелена трева, ако нямате ливади за паша

Когато пашата е добра, само с нея може да се нахранят крави с дневна млечност 10-15 кг.

Необходими количества

На 100 кг живо тегло се предвижда по 5 кг трева от средно качество, а за всеки литър мляко допълнително по 3 кг. Така например за крави с живо тегло 480 кг и дневна млечност 12 кг трябва да се дадат 60 кг паша или окосена трева, без да са необходими други храни.
Когато пашата е недостатъчна, на дойните крави се дава по 15-25 кг окосена зелена трева в зависимост от състоянието на пасището и млечната продуктивност. За хранене на кравите се дава зелена ръж, зелена люцерна, фиево-овесена смеска, фуражна царевица и др.