Добре е да се познават от градинарите, макар да се срещат по-рядко

По доматите се наблюдават два вида петна - бели и черни листни. Те са съвсем отделни болести, причиняват се от две различни гъби. Не бива и да се бъркат с алтернарията - кафявите листни петна. Често не се стига до определянето им от градинарите, когато се проявят, особено ако растенията са заразени с двете основни болести картофена мана и алтернария.

Белите

Болестта може да се прояви както по разсада, така и по растенията в градината.

При заразяване на доматите по листата се развиват многобройни, дребни воднисти петна. След това петънцата побеляват, а периферията им се очертава от червено-кафяв до тъмнокафяв венец. В центъра на петънцето се забелязват множество дребни черни точици.

Нападението започва от най-долните листа и продължава нагоре, но върхът не се поврежда. Вследствие на болестта се стига до жълтеене и прегаряне на листата, които остават да висят по растенията.

Черните

Болестта се среща при различните производства на домати - ранни, късни, оранжерийни, както и разсадни или директно отглеждани.
Признаците на болестта се развиват по всички надземни части на доматите - листа, листни и цветни дръжки, плодове и стъбла.

Характерно е, че се образуват петна, които са тъмнокафяви - почти черни. Постепенно те се разрастват и имат характерна концентрична структура, като достигат до 1-1,5 см.

* По стъблата петната често се напукват в централната си част и предизвикват пречупване.

* По листата напетняването започва от периферията и често е придружено от появата на жълт ореол. При силно нападение повредите водят до преждевременно изсъхване на листата.

* По плодовете петната са черни, сухи и напукващи се.

Внимание!

Болестта се разпространява силно при условията на висока въздушна влага и наличие на капчици вода.

Важно!

Двете болести се повлияват от едни и същи препарати. Най-често се третира с фунгициди, които се използват срещу картофената мана. И при тези болести при подходящи условия се пръска предпазно, а при наличие на зараза – се лекува.