Тогава майките се оплождат в оплодния пункт

Изискванията са нуклеусовият парк да е отдалечен от населени места и от други кошери. В близост са само кошерите с

бащини семейства, които произвеждат търтеите

Те са генетичният материал за оплождане на майките, които пък са взети за ларви от майчино семейство от развъдна асоциация за изкуствено оплождане с определени гени. Така че работата на пчеларя е

да заложи зрял маточник

преди излюпване на майката. После тя доузрява полово за 3-4-5 дена.

На 5-6-7-ия ден излиза да се опложда във въздуха при естествени условия. А навън я "чакат" търтеи от пчелните семейства.