Стремим се да повишим мотивацията на учениците, от там идват и успехите, казва директорът на гимназията Пламен Славов

В деня на храбростта силистренската професионална земеделска гимназия „Добруджа“ отбелязва патронния си празник.

„Гимназията ни е със столетни традиции, което ни прави горди, но трябва да отбележим, че като учебно заведение тя има специфика и особености както в учебния процес, така и в живота на нашите възпитаници.

Мога да кажа, че училището разполага с добра материална база и предлага добри условия за нормален учебен процес", казва директорът Пламен Славов и дава разяснение по план приема за следващата учебна година.

Според него през миналата учебна година гимназията е реализирала пълен план прием с две специалности „Фермер“ и „Техник на селскостопанска техника“. Тази година остава паралелката за техник на селскостопанска техника, която на практика е единствена в областта.

„Училището предоставя общо 5 категории на всички завършили 12-и клас, като се започне от шофьорската категория „В“, която при нас е безплатна. Тези категории за право на правоспособност са за всички ученици, които непосредствено след завършването си могат да започнат да работят като техници на този вид техника и съответно с правата да я управляват по републиканската пътна мрежа", допълва Славов.

Всички възпитаници, които не са от региона, имат право на безплатно общежитие, както и на столово хранене. Осигурен е и транспорт до населените места за почивните дни. В зависимост от пандемичната обстановка ръководството на гимназията е взело решение през май да се провежда инициативата „Отворени врати“, където желаещите и най- вече в системата на професионалното ориентиране могат да се запознаят в подробности с дейността на гимназията.

Земеделската гимназия в Силистра отбелязва патронния си празник.
Земеделската гимназия в Силистра отбелязва патронния си празник.
Тази година по проект са спечелени и доставени в училището два стимулатора за категория „В“, което реално допълва и обогатява базата на училището. Има и стимулатор за подготовка със земеделска техника.

В рамките на проект за дуално обучение гимназията разполага с цялостно оборудване на автоработилница с възможности за диагностика на двигатели на автомобили, монтаж, демонтаж и баланс на гуми.

Славов сподели, че в проект по програмата „Еразъм“, който е планиран, но не е осъществен поради пандемията, това лято е предвидено група от гимназията да посетят Виена, където ще бъде проведен 3-седмичен курс.

По проект на МРРБ училището разполага с фитнес център и открита площадка. По думите на Славов гимназията има спечелен проект по Програмата за развитие на селските райони.

„Работим по поредица проекти, чиято основна цел е да разнообрази и обогати живота и учебния процес на нашите възпитаници“, споделя Пламен Славов. Той не пропуска да отбележи провеждащата се акция на съпричастност от бивши възпитаници на гимназията и граждани към абитуриент, който със семейството си губи къщата си в пожар.

„След като научихме неприятната новина, успяхме да проведем акция, с която да дарим средства и дрехи от името на педагогическата колегия. След това се получи ефектът на доминото и акцията се разрастна, в нея се включиха наши бивши възпитаници и съпричастни граждани“, обясни Пламен Славов.

По отношение на реализацията на кадрите на гимназията Славов споделя, че те се реализират успешно и по голямата част от възпитаниците й работят в насоката, която са избрали. Има и такива, разбира се, които се насочват и към по-високо платени сфери.

„Мога да кажа с гордост, че наши възпитаници са студенти в различните университети в страната, участват успешно в различни конкурси. Стараем се да създаваме перфектни условия с модерната и иновативна материална база, социалните мерки, които предлагаме, насърчават учениците да идват при нас. Мотивацията им е от съществено значение.

Дистанционното обучение ни създаде малко трудности, поради факта, че по голяма част от учениците нямаха електронни устройства, но в крайна сметка чрез проекти и спонсорства успяхме да се справим с този проблем. Проблем е и доставката на интернет в някои населени места, което пък пречи за провеждане на нормален учебен процес. Часовете по практика, които трябваше да се водят в онлайн среда, пречеха на нормалния учебен процес“, каза Пламен Славов.