Очаква се по-голяма консолидация между птицепроизводителите, се казва в доклад на Rabobank

Жени Владинова

COVID-19 наруши бизнеса по начини, по които глобалният пазар на птици никога не е планирал - с широко блокиране, затварящо сектора на хранителните услуги в целия свят и голям ръст на домашното потребление и онлайн продажбите на дребно.

Това вероятно ще има трайно въздействие върху търговията с домашни птици в световен мащаб дори когато секторът се нормализира. Защото ваксинирането дава възможност за връщане към предпандемичното поведение на потребителите.

Според нов доклад на Rabobank, изменчивостта в птицепроизводството, изпитана през 2020 г., вероятно ще продължи още известно време. А през следващите години ще се превърне в

по-голяма консолидация между компаниите,

повече интернационализация и ускорени капиталови инвестиции в рамките на отделни предприятия в птицевъдството.

„Можем да очакваме по-нататъшни промени на пазарите и условията на предлагане в краткосрочен и дългосрочен план“, твърдят от Rabobank.

Трите етапа

Въздействието на COVID-19 върху световната птицевъдна индустрия може да бъде разделено на три етапа, според доклада.

* Първият етап, през 2020 г., е основната фаза на прекъсване. Тогава станаха факт значителни смущения на пазарите, търговията и веригите за доставки, с по-големи разлики в производителността между компаниите отвсякога, наблюдавани досега. Отчете се мощен натиск надолу върху маржа на птицефермите.

* Вторият етап, който ще се „изиграе” през 2021 г., е пътят към възстановяване, който вероятно ще бъде „скалист”. „Възходите и паденията на пандемията през първата половина на годината ще доведат до непрекъснати въздействия върху доставките, с пиково търсене на дребно и онлайн и ниско търсене на хранителни услуги, особено по време на блокиране“, твърдят анализаторите на Rabobank. Условията ще започнат постепенно да се възстановяват, когато COVID-19 стане малко по-контролиран през втората половина на 2021 г. и през 2022 г., тъй като ваксинациите ще стават все по-широко използвани.

Всичко това ще се случва на фона на

високи и променливи разходи за фураж,

което допълнително усложнява картината за отделните птицевъдни предприятия. Това ще бъде голямо предизвикателство за всеки производител, тъй като е трудно да се приспособи производството към постоянно променящите се пазарни условия.

А очакванията през тази година са за постепенно ускоряване на консолидацията между бизнеса с птици по света. Страните, които се очаква да бъдат най-засегнати, са тези, в които птицевъдният сектор в момента е неконсолидиран - Полша, Холандия, Бразилия, Тайланд и Русия.

От гледна точка на търсенето,

ще има тенденция на двоен пазар,

дефинирана от потребители с висока разходна мощ, повишаваща търсенето на първокласни продукти на дребно, от една страна, и от потребители, фокусирани върху цените, които са били икономически засегнати от пандемията, от друга страна.

Има и потребители, които са били подпомагани от държавни плащания по време на пандемията. Когато тези плащания спрат, птицевъдният сектор ще започне да усеща ефектите от икономическата криза, които досега са били забавени.

Трети етап, наречен „последиците“,

ще започне през 2022 г. Прогнозите са да има силно, постоянно търсене на домашни птици по целия свят, въпреки постепенното възстановяване на пазарите на свинско месо в азиатските страни, засегнати в момента от африканската чума по свинете и нарастващото търсене на алтернативни протеини.

Птиците ще останат най-популярният и най-бързо „растящият протеин”. Прогнозите на Rabobank са той да расте около 2% годишно в световен мащаб, като по-голямата част от растежа ще идва от развиващите се пазари.

На развитите пазари вероятно ще има нарастване на търсенето на първокласни продукти, тъй като потребителите ще се стремят „да се „лекуват”, като се поглезят” след принудителните периоди на изолация у дома. А птицепроизводителите имат възможност да обслужват клиенти, които искат да харчат повече за луксозни продукти и посещения на ресторанти.

Ще има и по-дълготрайни промени, се посочва в доклада, включително увеличаване броя на потребителите с постоянна работа от вкъщи, което ще повлияе на кетъринга и продажбите на храна. Хранителните „услуги” в различни варианти ще станат важен сектор , се посочва в доклада на Rabobank, но в различен формат. Фокусът в следващите години ще бъде по-малко насочен върху обслужването на офиси, а повече върху непринудените трапезарии за хранене и доставката до дома.