Кои са най-опасните вредители

Струпясване по ябълка и круша

За да се ограничи инфекциозния фон от най-сериозната болест при тези овощни видове, е необходимо да се прилага схема за растителна защита, която включва агро- и химични мерки. Трябва да се проведат няколко пръскания:

* преди цъфтежа - от фенофаза зелени пъпки до бутонизация;

* след цъфтежа – извършват се през около две седмици.

Броят на третиранията се определя от метеорологичните условия и степента на зараза. А за да се избегне появата на резистентност към продуктите за растителна защита, трябва да се използват различни активни вещества.

Брашнеста мана по ябълка

И срещу тази болест са необходими няколкократни третирания, за да се намали заразата. Пръсканията срещу брашнестата мана могат да се комбинират с тези срещу струпясването, като се използват продукти за растителна защита, които са ефикасни и срещу двете болести.

Сачмянка по костилковите

През пролетта, когато има продължителни дъждовни дни, може да се провокира зараза.

Контролът срещу болестта се осъществява основно чрез профилактични пръскания. Извършват се няколко третирания:

* Преди цъфтежа – във фенофаза бял бутон.

* След цъфтежа – 2-3 пръскания през 1 седмица.

Ранно кафяво гниене

Болестта е сред най-опасните за почти всички костилкови видове. За да са ефективни третиранията срещу заразата, те се извършват по схема:

* във фенофаза цветен бутон;

* в началото на цъфтежа;

* при опадване на венчелистчетата;

* десет дни след това.

Листозавивачки и пъпкозавивачки

Вредят гъсениците, които повреждат различни растителни части. Третирането срещу тези неприятели се извършва преди цъфтежа, а при необходимост и след цъфтежа.

Прагът на икономическа вредност е:

* Ябълки – 8-10 броя гъсеници на 10 розетки.

* Круши – 8-10 броя гъсеници на 100 бутона, 5% повредени бутона или 6-8% повредени розетки.

* Сливи – 8 броя гъсеници на 100 розетки.

Ябълкова плодова оса
Мерките срещу болестта са насочени срещу възрастните, като е важно да се пръска преди и по време на яйцеснасянето, както и в началото на излюпване на ларвите. Този период е непосредствено след опадане на венчелистчетата.

Прагът на икономическа вредност е:

* Във фенофаза цъфтеж – 2-3 броя възрастни на 100 клонки.

* Във фенофаза формиране на завръза – 1-3% повредени завръзи.

Важно! Когато се налага третиране по време на бутонизация и цъфтеж, трябва да се спазват изискванията за опазване на пчелите.

Обикновена крушова листна бълха

И тук пръсканията срещу неприятеля е препоръчително да се съобразят с прага на икономическа вредност. А той е:

* Във фенофаза цъфтеж – 2-3% заселени розетки.

* Във фенофаза формиране на завръза и нарастване на плодовете – 4-6% леторасли с клони.

Листни въшки

Наблюденията срещу този основен вредител започват отрано и продължават през цялата вегетация на растенията.

Прагът на икономическа вредност е:

* Във фенофаза бутонизация – 10-15 броя/колонии на 100 съцветия, или 10% заселени розетки.

* Във фенофази формиране на завръза и нарастването на плодовете – 10-15 броя/колонии на 100 леторасъла.