С пореден едномитутен видеоклип Министерството на земеделието, храните и горите популяризира българското земеделско производство. Този път темата е биологичното производство. 

С него "ние балансираме модерния свят и вековните традиции", се казва там. "За това храната, която създаваме, е чиста и здравословна, смисъл и отговорност към всички екосистеми... Бъдещето е в българските биопродукти!"

В клипа се напомня, че до 1 февруари се подават заявления за подмярка 16.4 от ПРСР 2014-2020 за създаване на къси вериги доставки и местни пазари.  

Вижте качените от МЗХГ разяснения на постъпили въпроси на заинтересовани лица към мярката  тук.