Пчелна паша се нарича съвкупността от всички видове растения (треви, храсти, дървета), от които пчелите събират нектар, прашец, а от някои и мана, обясняват от beniovmed.ucoz.

В зависимост от времето през което цъфтят растенията, пашата се разделя на:

1. Ранно-пролетна:

* Кокиче-едно от най-ранно цъфтящите растения. Цъфти от януари до април. Посещава се усилено за нектар и прашец. Размножава се чрез луковици, не е взискателно към почва и климат.

* Леска - посещава се за прашец.

* Подбел - цъфти от февруари до май. Посещава се за нектар и прашец. От 1 дка може да се получи 2,2 кг мед.

* Кукуряк - цъфти февруари-март. Посещава се за нектар и големи количества прашец. Един цвят отделя 3,3 мг нектар със захарност 28,3%.

* Минзухар - цъфти март-април. Посещава се за прашец и нектар. Един цвят отделя 0,62мг нектар със захарност 29,7%.

* Мускари - цъфти март-май.Посещава се масово от пчелите. Размножава се чрез луковици. Обича слънчеви до полусенчести места. Подходящо за създаване на бордюри.

* Ива - цъфти през март. Посещава се за нектар и прашец.

* Иглика - цъфти от март до май. Посещава се за нектар и прашец. Един цвят отделя 1.26 мг нектар със захарно съдържание 28,2%.

* Джанка - цъфти от февруари (ако е топло времето) до март, април. Посещава се за нектар и прашец От 1 дка 3 м високи дървета се получава 1 кг мед.

2. Пролетна

* Акация - осигурява главна паша. Цъфти май-юни, но само за 10-15 дни. Тогава времето е много непостоянно, поради което акациевата паша не е много сигурна. От 1 дка 10-годишна акация се добива 4-17 кг мед, а от 30-годишна 11-30 кг мед.

* Овощни дървета - цъфтят април-май. Масово се посещават от пчелите за нектар и прашец.

* Върби - цъфтят април-май. Предоставят изобилно нектар и прашец на пчелите. Лесно се разпространяват и растат бързо, и то на места, където друга растителност не може да расте. Имат важно значение за пролетното развитие на пчелите.

3. Лятна

* Ливади - посещават се масово от пчелите за нектар и прашец. Осигуряват главна паша.

* Слънчоглед - цъфти през юни-юли. От 1 дка се получава 3,5-5 кг мед. Посещава се за нектар и прашец. Нектароотделянето силно зависи от климатичните условия.

* Лавандула - цъфти юни-юли в продължение на 20-40 дни. Масово се посещава от пчелите за нектар и прашец.От 1дка се получва 14кг мед. Осигурява главна паша, на местата, където се отглежда.

* Люцерна - цъфти юни-юли. Посещава се главно за нектар.От 1 дка се получават 7-9 кг мед. Осигурява главна паша на местата, където се отглежда за семе.

* Липа - цъфти юни-юли. Цъфтежа продължава 30-40 дни, при условие , че в района са посадени трите вида липи, които цъфтят последователно един след друг. Първо цъфти едролистната липа - началото на юни, след нея-дребнолистната - средата на юни, и накрая сребролистна липа - края на юни, началото на юли.

4. Есенна

* слънчоглед - втора култура-цъфти август-септември, дори и октомври От 1 дка се получава 2,2 до 6,3 кг мед(при много влажна и топла есен). Осигурява главна паша.

* Ливади - предлагат нектар и прашец

* Градински цветя - посещават се за нектар и прашец.

* Синап - различните видове цъфтят от май до късна есен. Посещава се масово за нектар и прашец. Много добро медоносно растение. Нектароотделянето е много силно при топло и влажно време.

В зависимост от количеството нектар, което отделят растенията, пашата се разделя на:

1. Поддържаща-осигурява на пчелните семейства ежедневните им потребности от нектар

2. Главна-нектара е в по-голямо количество от необходимото за нормалния живот на пчелите, и се взема от пчеларите като стокова продукция. Главна паша се получава от:

* бяла акация

* ливадна растителност

* слънчоглед

* лавандула

* липа и др.