Най-вероятната причина е пръчът, който има намалена оплодителна способност.

Често по селата за оплождане се използват един-два пръча. Но тъй като козите са голям брой, ПРЪЧЪТ СЕ ИЗТОЩАВА БЪРЗО.

Така и при покриването на вашите кози пръчът е отделил семенна течност с ниска оплодителна способност. Втората причина е, когато ПРЪЧЪТ НЕ СЕ ХРАНИ ПРАВИЛНО
и телесно е в лошо състояние.

Третата причина може да е РАННОТО ПОКРИВАНЕ по време на разгонването. То трябва да става към 18-ия - 20-ия час от началото на разгонеността и още един път към 30-ия час.

Разгонването на козите през 21 дни е нормален период. Съвсем реално е да се повтори един или два пъти, т.е. козата да не се заплоди от първо или второ покриване.