Правилното хранене на коня ви гарантира по-дългото му използване. Но това не е достатъчно – трябва да включите в дажбата му и минерали - а те са:
калций, фосфор, натрий, хлор, магнезий и др.
Не бива да забравяте и микроелементите:
желязо, мед, кобалт, цинк, мангал, йод и др.

Какви са количествата:
Готварската сол е основен източник на натрий и хлор. Добре е да имате предвид, че 100 г готварска сол съдържа 39 г натрий и 60 г хлор.
• През активния есенен сезон, когато се прибират различните фуражи, често конят бързо се уморява. А това е сигнал за недостиг на калций и фосфор.

Какви са симптомите: работоспособността на коня намалява и развива остеодистрофични заболявания – отичане на ставите на краката и др. Вследствие недостига на калций и фосфор в дажбата на коня се задълбочава нарушаването на съотношението между двата елемента, което нормално трябва да бъде 1:0,75.

При възрастните коне потребността от калций е 4-12 грама, при подрастващите – 4-13-21 г, а на фосфор при възрастните - 3-9 г, при подрастващите кончета – 12-15 г, на 100 кг живо тегло.
• Ако се наблюдава лесна възбудимост при конете, това е сигнал за недостиг на магнезий.
Потребността от магнезий при възрастните коне е 2,5-4 г, а при подрастващите – 3-4 г, на 100 кг живо тегло.
Не допускайте анемия при коня. А това се случва при недостиг на желязо, мед и кобалт.

При изхранването тези елементи са тясно свързани. Продължителният недостиг на един или няколко от тях предизвиква различни форми на анемия.

Потребността на желязо:

  • при работните коне е 80-120 мг, а на мед – 15-25 мг. При подрастващите – 21-27 мг.

Нуждата от кобалт:

  • при възрастните е 1-1,8 мг, а при подрастващи – 1,5-2 мг, на 100 кг живо тегло.