Агротехнически мероприятия

В култивационните съоръжения

Относителното захлаждане, което се увеличава с всеки изминат ден на месеца, налага повече грижи за регулиране на температурата и максималното й запазване през нощните часове.

В парниците

За културите, които са в добро състояние, като праз, целина, зелен фасул, тиквички, се налагат поливане и премахване на плевелите, редовни беритби.

Приключва вегетацията на белите тикви; те се прибират и поставят под навеси. Стъблата и листата могат да се използват за силаж и за изхранване на животните.

Прибира се семенната реколта. Семената се приготвят за окачествяване.

През септември в парниците се засаждат марули, чесън и лук за зелено.

В парниците, почистени от плевели, стъбла и листа на предходната култура, се поставя 8-10 см суха слама. Парниците се покриват в рамки и рогозки. В края на месеца в тях се поставят добре запазени зелени домати за доузряване. Подготвените парници, макар и ограничено, може да се използват за временно съхраняване на пипер.

Полиетиленови оранжерии

Не прекъсват грижите за късно засадените посеви за есенно производство на домати, зелен фасул, дребноплодни краставици и др. Почти не се извършва окопаване, но в много случаи то се заменя с отстраняване на едрите плевели.

Редовно се поливат всички култури, поради все още много високите дневни температури и ниската относителна влажност на въздуха. Повече грижи изискват доматите – премахване на разклоненията и старите листа и върха на растенията, окопаване и поливане.

Около 20 септември се поставя полиетиленово платно върху оранжерийните конструкции. С оглед да се поддържа висок темп на растеж oще в ранните следобедни часове оранжериите се затварят, а през нощта се уплътняват добре.

Стоманено-застъклени и поликарбонатни оранжерии

Приключва засаждането на домати и едроплоден пипер за целогодишно производство.

Продължават грижите за оранжерийните култури, засадени по-рано. Краставичните и доматените растения се привързват за телена конструкция.

Продължава ремонтът на отоплителната и проветрителната инсталация, подмяната на счупени стъкла и др.

Полско проиводство

Усилено се прибира продукцията от средно ранното производство на домати, пипер, патладжан и др.

Около средата на месеца се изваждат водният и едногодишно отглежданият лук и се оставят за просушаване на полето.

Прибира се семенната реколта. Семената се приготвят за окачествяване.

Прилагат се мероприятия за осигуряване на нормалното развитие на късните зеленчукови култури.

Организират се мероприятията за борба с есенни слани, за опазване на зеленчуковата реколта от поражения.

В началото на месеца в най-къс срок приключва премахването на върховете на късните домати. Над съцветията се оставят по 2-3 листа.
Зелевите култури се поливат, без да се преовлажнява почвата. В началото на месеца се извършва последното подхранване на слабо развитите посеви с комбинирани минерални торове.

Основната грижа за праза е поливането, разрохкването на почвата и подхранването.

Подготвят се лехите и се засява главеста салата.

Етапно през 10-15 дни се засява спанакът, с оглед продукцията да постъпва в по-продължителен период.

Растителнозащитни мероприятия

Борба с болести

В култивационните съоръжения се следи за поява на :

  • тютюнево-мозаичния вирус, маната и брашнестата мана по доматите,
  • краставично-мозаичния вирус, маната и брашнестата мана по краставиците,
  • тютюнево-мозаичния вирус, краставично-мозаичния вирус и маната по пипера.

В дъждовни години по късните домати масово се появява картофена мана, а по пипера – мана по пипер и патладжан, брашнеста мана и по-рядко черна мана.

Следи се за разпространение на мана и бактериоза в зелевите и картофените посеви.

Борба с неприятели

В култивационните съоръжения, които ще се засаждат с домати и пипер, се разхвърлят отровни примамки срещу попово прасе. Разсадът трябва да бъде абсолютно чист от белокрилка – яйца, ларви, нимфи, възрастни насекоми.

Продължават грижите за опазване на дребноплодните краставици, средно ранните домати, късните домати, зелето, градинския фасул и други култури полско производство от белокрилка, листни въшки и акари.

При главесто зеле, доматите, пипера и други култури се води химична борба срещу зелевата нощенка.

Води се борба срещу бялата зелева пеперуда, репичната пеперуда, пъстрата синапица и зелевият молец.