Когато подреждате скална градина или алпинеум, трябва да помислите много внимателно и да изберете място за него в градината. Това трудно решение зависи от размера на бъдещата цветна градина, съществуващия (или предложен) стил на дизайн на парцела, от дърветата и храстите, сградите на обекта, както и избрания тип алпинеум. Естествено, голямата каменна градина се нуждае от голяма площ - например скалната в японски стил заема значително място.

СЪВЕТ

Ако искате естествен пейзаж, потапянето в атмосферата е основната ви задача. Следователно поставяте алпинеума там където е възможно да се осигури плътна фонова растителна бариера по протежение на задната част. За фон могат да служат млади пухкави борове и други иглолистни дървета, чийто растеж по-късно може да бъде ограничен чрез прищипване на млади издънки.
Такъв голям и сериозен ландшафтен алпинеум почти няма да прилича на прословутия алпийски хълм, освен може би самата идея. Но това е напълно модерен подход. Такъв обект може да бъде разположен или върху релеф (естествен или изкуствено създаден), или върху равнина, където плавно ще се влива в чакълена градина.
Не е необходимо да локализирате това великолепие на едно място, камъните могат да се появят тук и там, в съседство с различни групи растения.

Спецификата при избора на място за алпинеум е, че то е създадено за

любуване на камъни и

миниатюрни растения отблизо

(от разстояние се вижда само изображението на скалната градина като цяло). Алпинеумът изглежда зле или по-скоро изобщо не се вижда, когато е заобиколен от всички страни с високи растения, следователно поне 2 от 4-те страни трябва да бъдат отворени за погледа.

Ако площта на парцела (вилата) позволява, е много добре да се организира градина с пирен, водна каскада и водоем със специфична крайбрежна растителност наблизо. Насажденията от декоративни треви са много зрелищни и модерни. Сред тях има истински любители на влажни местообитания (мискантус) и истински "степни жители" - много устойчиви на суша видове.

Склоновете са подходящи за рокарий

Ако градината вече има неравен терен: наклон, малък хълм, насип, тогава това е просто чудесно за алпинеуми! Такива неравности позволяват да се създаде сложна, разнородна, многостранна скална градина с участието на голямо разнообразие от растения.

При голям наклон е възможно терасиране и проектиране на всяка тераса поотделно. При полагането на подпорни стени и тяхното декориране е добре да се използват растения, растящи в пукнатини (малодило, каменоломка, цимбалария, центрантус и др.)

Често се отделят места за алпинеум след натрупване на строителни отпадъци, неподходящи за градина и цветни лехи. Разбира се, дори на такива места е напълно възможно да се организира този грандиозен елемент от дизайна - истинските любители на скалната градина със сигурност ще му дадат шанс.

В близост до къщата

Съвсем естествено е, че парцелите и къщите са много различни, а мястото, избрано за алпинеума, може да бъде както на слънце, така и на частична сянка. Местата на дълбока сянка, под дърветата, на много сухи и силно блатисти места са неподходящи за камениста градина (изключение прави скалната градина без растения). В същото време е важно да се създадат оптимални условия за развитието на растенията, въз основа на техните екологични изисквания (отношение към светлина, топлина, влага).

До езерцето

Ако решите да създадете водоем на мястото, тогава е много добре да го направите до скална градина, така че изгребаната почва да отиде за изграждането на алпинеума.

Вписан в пейзажа

Ако предвидите възможност за растеж на растения в съседни зони (изключение е моравата), тогава това ще придаде на вашия алпинеум по-естествен вид и той ще се впише по-хармонично в структурата на имота.

В този случай алпинеумът ще включва не само самия хълм, но и прилежащите към него площи. Възможно е дори да се сложат 1-2 камъка от същия тип в съседни миксбордери. Интересна техника за свързване на скалната градина с околните елементи е включването в нея на същите растения като в съседните лехи. Например, пълзящите форми на хвойната имат нещо общо с колонните, които се намират както в алпинеумите, така и в близост до тях.