Ваксинацията играе важна роля в предотвратяването на заболявания при хората и животните. Фермерите трябва да се стремят да разработят програма за ваксинация за стадата си и ако такава вече е въведена, необходимо е тя да бъде преразгледана преди началото на 2024 г. Въпреки че ваксинациите няма да премахнат напълно болестите в стопанствата, те би трябвало да намалят вредното въздействие и да сведат до минимум времето за възстановяване на животните.

Ваксините помагат да бъде предотвратено разпространението на болести като: вирусна диария при говедата; лептоспироза; клостридиални инфекции; инфекциозен ринотрахеит при говедата; пневмонична пастьорелоза и други. Множество ферми прилагат програма за ваксиниране, но е важно този план да се преразглежда ежегодно и да се правят промени, когато е необходимо особено поради натиска от нови болести и редица други фактори. Например, ако тази година животните във фермата са имали диария, ваксинацията може да помогне за контрола ѝ в бъдеще.

Добро управление и контрол

Ваксините действат, като стимулират имунната система на животните, без да ги заразяват с болестта. След това, ако ваксинираното животно влезе в контакт с болестта, имунната му система ще я разпознае от ваксината и веднага ще произведе антителата, необходими за борба с нея. Важно е да се отбележи, че програмата за ваксиниране не замества добрите практики за управление.

Ваксината не е и не трябва да бъде единственият метод за контрол на болестта. Програмата за ваксиниране трябва да бъде подкрепена от допълнителни мерки във фермата, като биосигурност и диагностични тестове. Въпреки че целта при ваксиниране на животно е да го спре да се разболее, често това не е възможно. Животните все още могат да се заразят с болест, за която са били ваксинирани, но нейното въздействие не би трябвало да бъде силно.