Болести

Двете болести, които са с най-голямо значение за доматите, са картофената мана и алтернарията. Други зарази, които се наблюдават са различни бактериози, понякога и вирусни или микоплазмени болести, които са много опасни и не могат да се лекуват – като жилковата некроза например.

  • Маната напада всички растителни части. Първите признаци се появяват по най-долните листа. Те са под формата на петна, разположени по периферията и във връхната част. Първоначално тъканите завяхват, а по-късно покафеняват и загиват. Ако нападението е силно, растенията изглеждат като опърлени. Заразата може да обхване листните и цветните дръжки, както и стъблата на растенията. Маната напада само зелените плодове, по които се появяват сухи, кафяви, грапави, твърди петна.
  • Алтернарията (кафяви листни петна) също е много опасна болест. Заразата започва от най-долните листа, където се образуват дребни, тъмнокафяви петна. В началото те лесно се различават, тъй като имат тъмни концентрични кръгове. При образуване на много петна, те се сливат и листът изсъхва. Постепенно заразата преминава и по горните листа и обхваща цялото растение. Болестта напада още стъблото, листните дръжки, цветните китки. Алтернарията напада и плодовете. В областта на дръжчената ямичка се образуват големи, черни, кръгли петна.

Неприятели

  • Доматите се нападат от различни видове листни въшки - прасковена, памукова, доматена и др. Ларвите, нимфите и възрастните насекоми смучат сок от цветовете и върховете на младите растения. При дейността си отделят медена роса, която привлича мравките. Вследствие на повредата листата могат да се деформират или не, според вида на въшките, но загиват. Нападнатите растения са с нарушени физиологични процеси, изостават в развитието си и образуват некачествени плодове.

Освен пряката вреда, въшките нанасят и косвена, тъй като пренасят и опасни вирусни болести, които не могат да се лекуват.

  • Памуковата нощенка развива три поколения през годината. Ориентировъчно първото поколение се появява през първата и втората десетдневка на май, второто - лети през юни, а третото - през септември. Най-сериозни са пораженията от второ поколение.

Гъсениците нападат всички части на растението. Първоначално нагризват листата, бутоните, цветовете, а по-късно напада и зелените плодове. Те се вгризват в тях и се хранят с вътрешността им.

  • Листоминиращите мухи и молци, включително доматеният молец, също са много сериозни вредители по културата. Неприятелите се разпознават по характерните мини, които образуват, най-често по листата на растенията, както и при плодовете. Те могат да са с различна форма - като петна, ивици, с разклонения и др.