Проби, които пчеларите са заплатили във връзка с отравяния, могат да бъдат възстановени по пчеларските интервенции. Това информира доц. д-р Крум Неделков, зам. министър на земеделието във връзка със сигнали за унищожени кошери от неправомерно пръскане в районите на Плевенско, Разградско и в Добруджа, които депутати от Комисията по земеделие са получили.

До 25 май тече обществено обсъждане на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството. Веднага след като бъде публикувана в Държавен вестник, започва приемът. „Приканвам пчеларите да направят проби и да не се отчайват. Държава ще им помогне“, отправи апел зам. министърът.

Проектът на наредбата регламентира подкрепата на пчелари която ще се предоставя по девет интервенции, с включени в тях различни дейности, от които:

„Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества„ за дейностите: „Извършване на физикохимичен анализ на пчелен мед и пчелни продукти“; „Извършване на анализи за наличие на остатъци от пестициди в хранителни запаси, восък и трупчета на пчели“.

И „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“.