Проектът "Здравословен начин на живот за нискограмотни тийнейджъри" (LIFTS) в Нидирландия получи 1,4 млн. eвро. LIFTS се фокусира върху популяризирането на устойчив здравословен начин на живот сред нискограмотните тийнейджъри в практическото обучение с помощта на достъпни и ангажиращи технологии, като например игри. Заедно с него работят Университетът и изследователският център във Вагенинген, Университетът в Утрехт, Технологичният университет в Айндховен и около 20 партньори от гражданското общество, на които се падат останалите 0,3 млн. евро. Проектът ще продължи от септември 2023 г. до септември 2028 г.

Около 7,2 % от нидерландските младежи са с леки интелектуални затруднения. Те се борят с обучителни трудности и често израстват в ниска социално-икономическа среда. Това прави правенето на здравословен избор допълнително предизвикателство, а здравословните проблеми в тази група се увеличават. Кирстен Веркоойен, ръководител на проекта LIFTS и доцент по "Здраве и общество" в Университета Вагениненген казва:

"С този проект искаме да допринесем за здравословното бъдеще на тези млади хора и тяхната социална среда. Знаем, че в тази целева група има какво да се спечели. В този проект, заедно с всички заинтересовани страни, ще търсим практически решения. Чрез ефективно използване на иновативни здравни технологии, които отговарят на нуждите, желанията и възприятията на тези млади хора."

Живи лаборатории

Екипът на проекта създава четири живи лаборатории около четири практически училища. Тук се провеждат изследвания с участието на ученици от практическите училища и за тях заедно с учители, настойници, дизайнери, политици и изследователи.

Веркоойен: "Тук се фокусираме върху два стълба: Как можем най-добре да привлечем тези млади хора и техните родители? И кои технологии им помагат да направят здравословен избор? Помислете например за здравни приложения, които предоставят персонализирана обратна връзка под формата на игра."

Според Веркоойен комбинацията от изследователска дейност с участие и твърди технологии е уникална и изключително важна.

"Технологиите сами по себе си няма да работят, ако не включват хората, тяхното поведение и околната среда. Това, което виждаме, е, че тази група млади хора често остава на заден план, тъй като масовото (училищно) предлагане не отговаря на техните нужди. С по-добро разбиране на тяхната среда и мотивация можем да разработим ефективни решения."