Европейската комисия планира въвеждането на изисквания за компаниите, според които ще трябва да подкрепят с доказателства твърденията си, че техните продукти са благоприятни за опазването на климата. Това показват проектоправила на ЕК, до които агенция Ройтерс е получила достъп, целящи да премахнат подвеждащите "зелени" етикети от различни продукти, цитира я БТА.

Очаква се днес Комисията да предложи новите изисквания към бизнеса, чрез които да се популяризират стоки, продавани в Европа, с етикети като "естествени", "климатично неутрални" или с "рециклирано съдържание".

Според подготвения от ЕК план, за да използват подобни етикети за своите продукти, фирмите ще трябва първо да извършат научно обоснована оценка, включваща всички значими въздействия върху околната среда, за да докажат, че продуктите отговарят на описанието си на етикета. Те могат и да бъдат проверени, съответно схема за екологично етикетиране.

След това акредитирано независимо лице ще трябва да провери твърдението, преди компанията да може да го използва публично. Фирмите, които обявяват свои продукти или дейности за благоприятни за климата без доказателства, могат да бъдат изправени пред финансови санкции.

Предложението ще обхване всички потребителски продукти, продавани в ЕС, освен ако не са обхванати от съществуващото законодателство, регулиращо определени етикети, например храни с етикет за органични продукти.

Оценка на ЕК показа през 2020 г., след анализ на 150 твърдения относно екологичните характеристики на продукти, че повечето (53 процента) предоставят "неясна, подвеждаща или неоснователна информация".