56% от одобрените в биологичното земеделие вещества, като естествени обитатели на почвата, нямат вредни свойства

Целите на Европейската зелена програма за разширяване на биологичното земеделие до 25 %, намаляване наполовина на употребата и рисковете от химически синтетични пестициди и защита на чувствителните зони от вредното въздействие на пестицидите до 2030 г. поставят естествените пестициди, разрешени в биологичното земеделие, все по-често в центъра на политическото внимание.

Въпреки че мнозина смятат естествените пестициди за обещаващи алтернативи на химико-синтетичните пестициди, европейската пестицидна индустрия предупреждава за "екологични компромиси, свързани с увеличаването на биологичното земеделие", като например "увеличаване на общата употреба на пестициди в Европа".

Изследвания

От името на IFOAM Organics Europe, европейската организация за биологично земеделие, GLOBAL 2000 проведе проучване за установяване на фактите относно тези предполагаеми "екологични компромиси". В него бяха анализирани разликите между 256-те активни съставки на пестициди, разрешени само в конвенционалното земеделие, и 134-те вещества, разрешени и в биологичното земеделие, по отношение на техния потенциал за опасност и рискове, както и честотата на тяхната употреба. След това токсикологичната оценка, на която се основава тази проверка на фактите, беше доразвита и публикувана в научното списание Toxics. Като еталон за сравнение бяха използвани класификациите на опасностите на Глобалната хармонизирана система (GHS) на Европейската агенция по химикали (ECHA) и ориентировъчните стойности, свързани с храните и труда, определени от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) в процеса на одобрение.

Разликата между биологични и

конвенционални продукти е много значителна

От 256 предимно синтетични активни съставки на пестициди, разрешени само в конвенционалното земеделие, 55% съдържат предупреждения за рискове за здравето или околната среда; за 134-те естествени активни съставки, разрешени и в биологичното земеделие, само 3%. Предупреждения за възможно увреждане на нероденото дете, съмнения за канцерогенност или остри смъртоносни ефекти са открити в 16% от пестицидите, използвани в конвенционалното земеделие, но в нито един от тези, одобрени за употреба в биологичното земеделие. EFSA счете за целесъобразно да определи ориентировъчни стойности, основани на здравето, за допустим професионален или хранителен прием за 93% от конвенционалните агенти, но само за 7% от естествените активни вещества.

"Различията, които открихме, са колкото значителни, толкова и изненадващи, когато се разгледа по-отблизо произходът на съответните активни съставки на химико-синтетичните пестициди", казва Хелмут Буртшер-Шаден, биохимик в GLOBAL 2000 и водещ автор на изследването: "Докато около 90% от конвенционалните пестициди са с химико-синтетичен произход и са преминали през програми за скрининг, за да се определят тези с най-висока токсичност (и съответно най-висока ефикасност) срещу целевите организми, повечето естествени активни вещества дори не са "вещества" в тесния смисъл на думата, а живи микроорганизми. Те съставляват 56% от одобрените в биологичното земеделие вещества. Като естествени обитатели на почвата те нямат свойства на опасни вещества. Други 19% от биологичните пестициди са класифицирани от самото начало като "активни вещества с нисък риск" (напр. бакпулвер, железен фосфат) или са одобрени като основни вещества (напр. слънчогледово олио, оцет, мляко)."

Превантивни мерки

Ян Плаге, президент на IFOAM Organics Europe, добавя: "Вече е ясно, че синтетичните активни вещества, разрешени в конвенционалното земеделие, са много по-опасни и проблематични от естествените активни вещества, одобрени в биологичното земеделие. И нека не забравяме, че биологичните стопанства се фокусират върху превантивни мерки като използването на устойчиви сортове, разумни сеитбообръщения, поддържане на здравето на почвата и увеличаване на биоразнообразието на полето, за да се избегне използването на външни средства. Ето защо на около 90 % от земеделските площи (особено в обработваемите земи) изобщо не се използват пестициди, дори естествени вещества. Когато обаче вредителите излязат извън контрол, използването на полезни насекоми, микроорганизми, феромони или детергенти е вторият избор на биологичните земеделски производители. Природните пестициди, като минералите мед или сяра, сода за хляб или растителни масла, са последна мярка, за специални култури като плодове и вино."

Необходим е бърз процес на одобрение

Дженифър Люис, изпълнителен директор на Международната асоциация на производителите на биологични продукти (IBMA), посочва "огромния потенциал" на естествените продукти и методи за растителна защита, които вече са на разположение както за конвенционалното, така и за биологичното земеделие: "Трябва да ускорим процеса на одобрение на биологичния контрол, така че тези продукти да бъдат достъпни за всички земеделски производители в Европа. Това ще подпомогне прехода към по-устойчива и щадяща биоразнообразието хранителна система, както е посочено в Европейския зелен курс."

Лили Балог, президент на Agroecology Europe, подчертава: "Прилагането на стратегията "От фермата до трапезата" и на стратегията за биоразнообразието с нейните цели за намаляване на химически синтетичните пестициди е от съществено значение за постигането на устойчиви агроекологични хранителни системи в Европа - и извън нея. В допълнение към осигуряването на храна, фураж и гориво, целта на селското стопанство винаги трябва да бъде да насърчава биологичното разнообразие и свързаните с него екосистемни услуги във възможно най-голяма степен, като по този начин прави ненужно използването на външни ресурси. С превантивни и естествени мерки в защитата на културите, като например видово и сортово разнообразие, дребномащабни земеделски структури и липса на синтетични пестициди, създаваме една наистина устойчива селскостопанска и хранителна система, която оцелява добре при кризи."