Времето ще е подходящо за сезонни пръскания и почвообработки

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

След краткотрайното застудяване през следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще претърпят положителна промяна. В края на второто и началото на третото десетдневие на март се прогнозира съществено повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и трайните насаждения. При пшеницата ще протича масово братене. При братилите през есента посеви ще се увеличава коефициента на братимост. В края на март, на места в Дунавската равнина, при ечемика, засят в агротехнически срок, ще се наблюдава и начало на вретенене (агростанция Новачене).

При овощните култури ще се наблюдават различни фази - от набъбване и разпукване на пъпките до бутонизация и цъфтеж при костилковите видове (бадем, кайсия и праскова). При лозата ще имаме сокодвижение и набъбване на пъпките при десертните сортове в южните райони на страната.

През седмицата критични минимални температури за напредналите в развитието си костилкови овощни видове (бадем, кайсия, праскова) не се прогнозират. Критични минимални температури за цветовете на овошките, под -3-4°С, бяха регистрирани през второто десетдневие на март на места в южните и източните райони на страната (Кюстендил, Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Елхово, Чирпан, Ст. Загора, Шумен, Добрич, Карнобат). В агростанциите с регистрирани отрицателни температури през второто десетдневие на март предстои преглед за установяване на евентуалните повреди по раноцъфтящите овощни видове.

През периода условията ще бъдат подходящи за растителнозащитни пръскания при овощните култури, за предсеитбени обработки на площите, предвидени за засяване със слънчоглед. Периодът съвпада с оптималния агротехнически срок за сеитбата на слънчоглед в Южна България.