„Прави ми впечатление, че листатата на мушкатата ми започват да променят цвета си. Намират се на източна остъклена тераса, която не се отоплява, и не са местени. Има ли причина за притеснение?“ Въпросът е зададен от Диана Иванова от Смолян.

Мушкатата, като любимци на много цветари, са добре изучени и рядко изненадват собствениците си. Пожълтяването и промяната в цвета на стари листа при него най-често се дължи на промяна в температурите и осветлението, което е напълно нормално за преходните сезони в нашите географски ширини.

Когато денят нарастне и температурите се покачат, би трябвало проблемът да изчезне. Естествено повредените листа няма да се възстановят, но новия растеж ще ги компенсира. Няма място за притеснение на този етап.