Австрийският министър на земеделието Норберт Тотшниг държи Австрия да запази ролята си на пионер в областта на биологичното земеделие. Според него делът на биологичните земи трябва да нарасне до 30 % до 2027 г. Благодарение на селскостопанските субсидии на ЕС са на разположение 550 милиона евро.

Планът за действие на ЕС за биологичните храни предвижда до 2030 г. те да достигнат 25 %. "С повече от 26% от площите и 22% от стопанствата в областта на биологичното земеделие вече сме постигнали тази цел", заяви Тотшниг след заседанието на Съвета на министрите.

Продажбите на биологични храни в Австрия през тази година са значително по-високи от сравнимия период през 2019 г. и 2020 г. по отношение на обема, въпреки като цяло високата инфлация и само малко изостават от рекордната година на продажби през 2021 г., заяви председателят на Organic Austria Гертруд Грабман.

"Фактът, че продажбите на биологични храни в Австрия са толкова стабилни в период на инфлация, се дължи не само на високата информираност на австрийците по отношение на околната среда и качеството, но и на мерките на програмата за биологични дейности." Така наречената "Bioaktionsprogramm" дори си поставя за цел до 2030 г. делът на биологичните продукти в страната да достигне 35 %.

"Въпреки това руската война срещу Украйна представлява сериозно предизвикателство за нашите биологични ферми", казва Йозеф Моосбругер, председател на Земеделската камара. "За нашето селско стопанство трябва да продължим да се фокусираме върху високото качество и регионалния произход с добри производствени цени."