Съдовете и материалът, от който са, също водят до неприятности. Най-показателен е примерът с пластмасата. Тя задържа много вода и не е подходяща за сухоустойчиви видове. Керамичните саксии пък, най-вече негланцираните, поемат водата от почвата, изпаряват я бързо и не са подходящи за влаголюбиви растения. Съд без дренажен отвор пък е най-голямата грешка.

Докато сме на тема контейнери, не се изкушавайте да препълвате саксията, като засаждате много и различни билки в нея с идеята да бъде пълна на мига. Дайте място за растеж и развитие, за да нямате проблеми в бъдеще. В градината също е така. Без пространство между растенията бързо се стига до прорастване или по-лошо – до гъбно заболяване.