В планинските райони трябва да е на воля

Подрастващите агнета и ярета искат интензивно хранене с концентриран фураж - със заводска стартерна смеска.

Но ако нямате възможност да си я купите,

пригответе си сами смеската:

0 царевица - 45%;

0 пшеница - 20%;

0 овес - 13,5%;

0 слънчогледов шрот или кюспе - 20%;

0 витаминно-микроелементенпремикс - 0,5%;

0 креда - 1%.

Важно! Концентрираните фуражи смилайте на фуражомелка с отвори на ситото 4 мм.

Количества фуражи за различни категории овце:

0 за угоителния период за едно агне 20 кг концентриран фураж и 10-15 кг доброкачествено сено;

0 овце-майки с агнета до отбиване: концентриран фураж - 100 кг; сено - 200 кг; паша - 1200 кг;

0 женски шилета: концентриран фураж- 40 кг; сено- 150 кг; паша - 1000 кг;

0 кочове: концентриран фураж - 150 кг; сено - 300 кг; паша - 1800 кг.

Какво представлява стартерната смеска:

Тя е с високо съдържание на суров протеин и леко положителен баланс на протеина в търбуха. Съдържа достатъчни количества от необходимите мастноразтворими витамини и минерални вещества и предпазва от развитието на мускулна дистрофия (клека).

Важно! Осигурява нормален растеж и развитие на агнетата и яретата.

Как се използва

Дава се на воля, от 7 до 60-дневна възраст, но без да се допускат много остатъци в яслата. Съчетава се с качествено ливадно или люцерново сено, както и с млечна храна.

Разход

По-високият прираст изисква и по-голям разход на стартерна смеска.
За едно агне или яре са необходими 10-20 кг стартерна смеска.

Съдържанието на минерални вещества и витамини е съобразено с изискванията на подрастващите агнета и ярета.
Съдържанието на минерални вещества и витамини е съобразено с изискванията на подрастващите агнета и ярета.