И често остават без пера, защото са хранени неправилно

Взаимното кълване е често срещано поведение при мюларите, така че проблемът е почти повсеместен.
Патиците мюлари са хибридни птици, получени при кръстосването на турската (нямата, мускусната, черноглавата) патица с патици от други породи - най-често с пекинската патица. Те се отглеждат за месо и за черен дроб.

Както показва практиката, основната причина за взаимното кълване е някакъв проблем с храненето:

0 недостиг на белтъчини, минерали, витамини, вода или дребен чакъл;

0 прехранване с трици, тикви или тиквички;

0 рязка смяна на изхранвания фураж.

При този вид патици се наблюдават генетично повишени показатели за развитие и добър растеж. Затова за необходимото наддаване на тегло

организмът им има нужда от много белтъчини

Ако птицевъдът не вземе мерки, мюларите сами запълват недостига, като кълват перата на съседите си.

Кълването при мюларите може да се дължи и на неправилно отглеждане:

0 много патици на малко място;

0 прекалена влажност или обратното - прекалено сух въздух в помещението;

0 недостиг на хранилки и поилки.

Мюларите са едри и своенравни птици, затова те се нуждаят от достатъчно място: Според възрастта изискванията са:

1) 1-2-а седмица - 18-20 патета на 1 кв. м;

2) 3-4-а седмица - 10-12 патици на 1 кв. м;

3) 5-6-а седмица - 8-10 патици на 1 кв. м.

Често тясното помещение или неспазване на денонощен режим засилва агресията им и резултатът е птици с голи гърбове. Задачата ви е да откриете агресивните патици, които „дават лош пример” на останалите. И незабавно да ги отделите.

Ако има агресивна патица, отделете я от останалите птици
Ако има агресивна патица, отделете я от останалите птици