Проф. Иван ПАНАЙОТОВ

дссн, ОСЗ - Дунав

След двугодишно изпитване в системата на ИАСАС (Държавна сортова комисия) и със заповед на министъра на земеделието, издадена в началото на март, беше одобрен и регистриран новият сорт обикновена пшеница Роки 3.

Сортът е представен от Добруджански земеделски институт и Опитна станция по земеделие – Дунав и е резултат от съвместната дейност на държавен институт по селекция и частна селекционна фирма. Този сорт е достоен конкурент на всички западноевропейски сортове по добив и качество на зърното.

Сортът Роки 3 е

осилеста белокласа зимна пшеница

със средно високо стъбло – 80-85 см, устойчиво на полягане при съвременните торови норми, студо- и сухоустойчив, с много добро качество на зърното – група Б+, с комплексна устойчивост/толерантност към болести. През годините на изпитване в селекционните полета и в Държавното сортоизпитване добивите от сорт Роки 3 се движат от 850 до 1100 кг/дка. Зърното е средно едро – 45 грама /1000 зърна, тъмночервено, стъкловидно до полустъкловидно, с много добри качествени показатели. Мокрият глутен се движи от 25 до 32 % с много добро качество, протеинът е 12,5–14,5%, количеството брашно е 70–72%, хлябът, без подобрители и други химически добавки, е бял и с нормален обем.

Сортът е

подходящ за отглеждане в цялата страна, върху различни почви

и норми на торене. От особена важност е неговата устойчивост/толерантност към брашнеста мана, кафява/листна ръжда и септория. Това позволява да се избегне второто фунгицидно третиране и се повиши ефективността на производството.

При жътва зърното е чисто овършано, изравнено, с висок хектолитър, превъзходно зърно. Тази характеристика на зърното се определя от сорт Младен, който е един от родителските компоненти и е една от най-качествените пшеници в Европа.

Сорт Роки 3 ще намери своето място в българското производство на пшеница като продължение на предишните славни български сортове.