Три сдружения на Националната асоциация на зърнопроизводителите направиха дарение на Украйна, съобщават от асоциацията. 

По инициатива на Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч беше направо дарение от основни хранителни продукти, памперси за деца, медицински консумативи, завивки и други стоки от първа необходимост на нуждаещи се. Към благородния жест се присъединиха и Тракийския съюз на зърнопроизводителите – Стара Загора, както и Регионален фермерски съюз – Павлекени.

Дарението беше предадено в лагера за бежанци „Буковинска Троя“, с. Ревакивци, Украйна. Доставката бе извършена лично от членове на сдружението на Ловешкия съюз – Симеон Симеонов и Георги Недков.

Всички членове на Националната асоциация на зърнопроизводителите приветстват благородния жест на колегите от Ловеч, Стара Загора и Павликени!