Новият, десети вариант за таван на плащанията по СЕПП е обявен днес по време на 18-тото заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г. Той отговаря на коалиционното споразумение и както беше казано още по време на преговорите, става дума за горна граница от 100 000 евро, след като едрите фермери си приспаднат разходите си за заплати, съобщава nivabg. com.

От предварителните разчети на аграрното министерство става ясно, че това ще засегне 216 стопанства догодина. Отчитайки тенденциите в родното земеделие през следващите години, експертите от МЗм са сметнали, че таванът ще има значение за 221 стопанства през 2024 г., 233 стопанства през 2025 г., 236 през 2026 г. и 231 в последната година от програмния период – 2027 г.

На практика намалението на сумите ще започне от минимална площ 1678 хектара през 2023 година, а акумулираната сума ще бъде в размер на 17 211 799.24 евро. Почти същата площ ще бъде гранична през следващите две години, а за 2026 г. и 2027 г. изчисленията показват, че тогата таваните ще започнат да действат в стопанства с поне 1780 хектара и 1797 хектара.

Акумулираните суми са следните по години – 2024 г.- 17 648 424.75 евро, 2025 г. – 18 054 722.24 евро, 2026 г.-18 450 066. 39 евро, 2027 г. – 18 075 682.27 евро.

В първоначалните варианти съществуваше и опцията да няма намаление и таван на плащанията, но тази опция определено е отпаднала.

Другите осем възможности, представени днес пред участниците в ТРГ са следните:

намаление на сумите с 25% над 80 хил. евро с приспадане на разходи за заплати;

намаление с 50% за сумите над 100 хил. евро и с 25% между 60 000 и 100 000 евро с приспадане на разходите за заплати;

намаление на сумите със 75% за суми над 200 000 евро и с 50% между 100 хил. и 200 хил. с приспадане на разходите за заплати;

намаление на сумите с 85% над 100 000 евро с приспадане на заплати;

твърд таван за сумите над 100 000 евро без приспадане на разходите за заплати;

намаления от 60 хил. Евро до 70 хил. Евро – 25%, от 70 000 до 80 хил. евро – 50%, от 50 000 до 100 000 – 75% и таван на сумите над 100 000 евро без приспадане на разходи за заплати;

намаления от 60 000 до 70 000 – 25%, от 70 000 до 50 000 – 50%, от 50 000 до 100 000 – 75%, и таван за сумите над 100 000 след приспадане на разходи за заплати.

При разработването на различните варианти за база е взета 2019 година, като индикативната ставка за подпомагане на доходите за устойчивост е 105.03 евро. За изчислението на работните заплати за база е взета средната заплата в сектора през 2021 г. – 950 лева, като 20% от разходите за осигуровки са за сметка на работодателя.