Овощните култури проявяват видими симптоми както при недостиг, така и при излишък

Ваня ВЕЛИНСКА

Количеството на даден хранителен елемент в растенията, независимо дали е в недостиг или в излишък, дава видими отражения по растителните им части – леторасли, листа, плодове. Не трябва обаче те да са определящи за храненето на културите, тъй като в зависимост от климатичните условия или агротехническите мероприятия, те може да се проявят или не. Затова и препоръката на специалистите по хранене е да се извършват редовно почвени и листни анализи, които дават най-достоверни резултати за състоянието на елементите както в почвата, така и в растенията. Въз основа на тези анализи се извършва балансирано хранене, което обезпечава растенията с макро- и микроелементи.

В предишен брой на вестника ви представихме как реагират овощните култури при недостиг или излишък на елементите азот, фосфор, калий и калций. В този може да научите за другите важни елементи.

Магнезий

Елементът участва в състава на хлорофила, а също и при протичане на важни физиологични процеси в растителния организъм.

Ако овощното дърво страда от недостиг на магнезий, то признаците се проявяват под формата на междужилкова хлороза, като по-късно хлоротичната част некротира. Засегнатите листа опадват още през лятото.
Магнезият е много подвижен, ето защо при дефицит младите листа го извличат от по-старите. Плодовете на засегнатите дървета остават дребни.

Често недостигът на елемента се дължи на високото съдържание на калий в почвата, а не на ниското му съдържание.

Бор

Смята се, че елементът изпълнява важни каталитични функции при храненето на овощните растения. Предполага се също, че борът има връзка с азота, защото при внасянето му се увеличава съдържанието на азот в листата и плодовете.

Дефицит на бор се наблюдава при ябълката и крушата. По листата на дърветата се появява хлороза, а кората на летораслите се напуква, вследствие на което върховете им изсъхват. По плодовете се забелязват корковидни петна, които възпрепятстват нормалното им нарастване и те се напукват. Тези места са входни врати за някои болести, които причиняват гниене на плодовете.

Борен недостиг най-често се наблюдава в овощни градини с карбонатни почви. По-рядко е проблем при костилковите видове. Все пак при черешата се наблюдава при продължително засушаване, особено при дървета, засадени на песъчливи почви. Много характерни симптоми при вида са т. нар. суховършие, а също и смолотечение при младите леторасли.

Желязо

Елементът е необходим за образуването на зеления цвят на листата, въпреки че не участва в състава на хлорофила.

Дефицит на желязо при овощните дървета най-често се наблюдава при отглеждането им на места с варовити почви с високо рН. Най-характерният симптом на недостиг на елемента е пожълтяването на младите листа. Пожълтелите листа имат зелена нерватура. При силен недостиг на желязо листата опадат преждевременно.

Цинк

Този елемент, заедно със желязото, участва в синтезирането на хлорофила. Смята се, че се включва в редица окислително-редукционни процеси. Играе важна роля за оптималния растеж на растителните части - корени, листа, леторасли, плодове.

Характерен симптом при недостиг на цинк са дребните и тесни листа, които са с некротична периферия и зелена нерватура. При силен недостиг плододаването е редуцирано, а плодовете са дребни и деформирани.

Манган

Предполага се, че елементът игра роля в образуването на хлорофила и неговите функции.

При дефицит на манган се наблюдава хлороза, която е подобна на тази при недостиг на желязо. Отличава се по това, че засяга само старите листа. При черешата мангановият дефицит води до напукване на плодовата кожица и слабо оцветяване.

При излишък на манган при ябълката се проявява т. нар. манганова токсичност. Тя се характеризира с поява на некротични петна по кората на клоните и летораслите, вследствие на което тя се напуква и се появяват пришки. Мангановата токсичност се проявява при сорта Златна превъзходна, когато дърветата са засадени на кисели почви.