Събитието ще се проведе онлайн в платформата Зуум на 27 и 28 октомври

Със съдържателна програма и с представители от водещи световни институти в областта на земеделието като FAPRI, САЩ и Вагнинген, Нидерландия, Институтът по аграрна икономика - ССА организира осмата Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“.

ЛИНК_10301772

Събитието този път ще се проведе онлайн в платформата Зуум на 27 и 28 октомври. Основен език на форума е английски език. 

Партньор на традиционната конференция е Европейска мрежа за развитие на селските райони” - ERDN, която се очаква да има своя пленарна сесия през втория работен ден на Конференцията. 

Тематични направления:

Земеделски и стокови пазари – макроикономически ефекти;

Земеделски политики в прехода към устойчива и зелена икономика;

Пазарът на храни - COVID-19 и международната търговия;

Бъдещето пред различните типове селски райони;

Иновации, кръгова и биоикономика. 

Особен интерес за учените ще бъде дискусионната част и какво развитие очаква българското селско стопанство в контекста на очакваните промени на ОСП. 

"В контекста на новите предизвикателства към земеделието като все по-важна част от макроикономическата среда и на доказаната нужда от тясна връзка на науката с практиката в селското стопанство, бизнаса и публичния сектор", заключват организаторите от ИАИ. 

Събитието ще бъде проследено от екип на в. Български фермер. 

Архив от седмата международна научна конференция на ИАИ през октомври 2020 г.
Архив от седмата международна научна конференция на ИАИ през октомври 2020 г.