Драга редакция, моля за съвет! Не успявам да съхраня канната през зимата вече дълги години. С далиите и гладиолите нямам проблем, но нейните грудки се спаружват и изсъхват.
Иванка Атанасова, Пирдоп

Няма нищо сложно с изключение на една тънкост.

За разлика от грудките на далиите, които дори да губят вода в периода на съхранение, остават жизнени и способни да възобновят развитието си, тези на канната не могат да останат „голи“.

Когато ги извадите от градината, почистете ги, проверете дали няма повреди, загниване, неприятели или други нежелани особености. При наличие на рани, обработете ги с фунгицид или канела. Подредете подземните органи в касетка с вестник на дъното, а отгоре им сипете торф. Така натъкмени ги оставете в мазето и проверявайте от време на време.